Thursday, February 19, 2015

درود بر جان های تنهای شما که تنهایی را آبرو می بخشید

جناب  آقای بهمن قره داغی مجری  ارزشیابی توصیفی در مقطع ابتدایی آموزش و پرورش کشور در مطلبی تحت عنوان:گزارش پیشرفت تحصیلی فرصت یا تهدید  پرسیده اند: به عنوان پدر یا مادر اگر قرار باشد مدرسه گزارشی از پیشرفت تحصیلی فرزند شما که در پایه چهارم به تحصیل مشغول است، ارائه دهد ، کدام شکل بهتر است؟
سلام به  جناب قره داغی و همه همکاران در سراسر کشور
عقلانیت حکم می کند که بازخوردهای توصیفی را بپسندم و می پسندم.عرض خسته نباشید می گویم و این راهی ناگریز و ناگزیر و بهترین راه جان دادن به آموزش و پرورش بی جان در این سرزمین سوخته است.
عزیزان!
 مهم نیست که کسی قدر شما را بداند یا نداند! مهم این است که خودتان قدر خود را بدانید.با وقوف به همه کاستی ها  دوازده سال هنرمندی پیشتازان و بنیاد گزاران ارزشیابی توصیفی ستودنی است. درود بر جان های تنهای شما که تنهایی را آبرو می بخشید.

معین
30 بهمن 1393

No comments: