Saturday, April 12, 2003

همکاران محترم طرح ارزشيابي توصيفي
سلام عليکم.ازتبريز شهر ستارخان و با قرخان وشهر شهيدان محراب خدمت تمامي شماخسته نباشيد عرض ميکنيم.
در دفتر آقاي نارهي معاون آموزش عمومي سازمان آموزش وپرورش استان بهمراه آقايان :اکبر پور ورضازاده مشغول بحث در باره ارزشيابي توصيفي هستيم.
شنبه ۲۳/۱/۱۳۸۲

Thursday, April 10, 2003

به نام آنكه جان را فكرت آموخت

ديروزچهارشنبه بيستم فروردين،135روزمانده به آغاز سال تحصيلي83-82 ازساعت3تا6 بعد ازظهر در دفتر ارزشيابي تحصيلي وزارت آموزش وپرورش باآقاي احمدي،مديركل دفتر وآقاي حسني مدير مطالعات دفتردرخصوص نتايج بدست آمده از اجراي پيش آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي و جگونگي اجراي آزمايشي آن در سال ثحصيلي آتي در 200كلاس درس پايه اول ابتدائي ،سه نفري گفتمان مي كرديم!
موضوع بحث اين بودكه برنامه درسي 200كلاس مجري طرح ارزشيابي توصيفي وارتقاي خود به خودآيا مي بايد برنامه درسي متفاوتي با برنامه درسي ساير كلاس هاي پايه اول كه طرح در آنها اجرا نمي شود باشد ويا همان برنامه درسي ساير كلاسها در كلاسهاي مجري طرح آزمايشي هم به اجرا گذاشته شودو صرفا نوع ارزشيابي در كلاسهاي مجري طرح آزمايشي متفاوت باشد؟

در خصوص موضوع بحث سه ديدگاه وجود داشت:

ديدگاه اول: با توجه به مجوزشوراي عالي آموزش وپرورش در خصوص اجراي ارزشيابي توصيفي وارتقاي خود به خود،براي اجراي آزمايشي طرح نيازبه برنامه درسي ويژه نداريم و بااستفاده ازبرنامه درسي پايه اول كه در همه كلاسها اجرا مي شود وصرفابا انجام ارزشيابي كيفي به جاي ارزشيابي كمي در كلاسهاي مجري طرح آزمايشي كار به سامان خواهد رسيد.

ديدگاه دوم: برنامه درسي موجود پايه اول ابتدائي تا حدود زيادي زمينه هاي پذيرش ارزشيابي كيفي را دارد؛اما در عين حال بايد با دفتر تاليف برنامه هاي درسي سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي هماهنگيهاي لازم صورت گيرد تا به مدارس مجري طرح آزمايشي ارزشيابي توصيفي وارتقاي خود به خود ابلاغ شود كه در 200كلاس مجري طرح به جاي ارزشيابي هاي كمي توصيه شده در كتاب هاي معلم (راهنماي تدريس) پايه اول ابتدائي،از شيوه نامه هاي خاص طرح ارزشيابي كيفي وارتقاي خود به خود استفاده نمايند.

ديدگاه سوم : با توجه به اينكه ارزشيابي تحصيلي جزء لاينفك هربرنامه درسي است ؛ براي اجراي آزمايشي طرح ارزشيابي كيفي وارتقاي خود به خود درپايه اول، بايد توسط گروه آموزش ابتدائي دفتر تاليف ويا تيم منتخب ديگري از سوي اين دفتر، در اسرع وقت در فرصت كم باقيمانده تا زمان آغاز اجراي طرح آزمايشي، با مددگرفتن از تجربيات به دست آمده از اجراي رسمي كتابهاي سال اول به ويژه بخوانيم و بنويسيم،برنامه درسي آزمايشي ويژه اي تدوين شود كه ارزشيابي كيفي تحصيلي جزئي از اين برنامه باشد.اين برنامه درسي ويژه به مدارس مجري طرح ارزشيابي كيفي وارتقاي خود به خودابلاغ ودر200 كلاس درس به اجرا گذاشته شود.

طرفداري ازهريك از سه ديدگاه با استدلال هاي خاص خود درگفتمان سه نفري صورت گرفت . اما آنچه ضرورت فوري دارد رسيدن به ديدگاه اجماعي كارشناسي است كه ديدگاه مورد توافق دراين جلسه بود.من يك روزه مهمان وصدساله دعاگو هستم !بار اصلي كار بر دوش همه همكاران در وزارت آموزش وپرورش است.اميدوارم با كمك به بكديگر بتوانيم “دخالت موثر كاركردي(نظامند)“ در نظام در جريان آموزش وپرورش كشورنموده واصلاحاتي مانا ومتكي بر مباني نظري علوم آموزشي انجام دهيم.اين بهترين باقيات صالحات و بيمه آخرت است !!
از همه 30 تن از همكاران اجراي پيش آزمايشي مقياس كيفي درسطح كشور انتظار ويژه دارم كه نظرات خود را در خصوص مطالب مطرح شده در اين پيام با ستفاده ازcomments زير همين پيام وقبل از به آرشيو رفتن پيام ارسال نمايند.
در همين رابطه مي توانيد مطالب مرتبطي را در لينك پيشنهادها در حاشيه سمت راست بالاي صفحه بخوانيد.

پنجشنبه، 21/1/1382،محمد حسن مقني زادهWednesday, April 09, 2003

بسمه تعالي
به وزارت محترم آموزش و پرورش - جناب آقاي مقني زاده
سلام عليکم
احترماٌ در ادامه کار به همراه آقاي عزيز آقازاده آموزگار محترم کلاس اول با همانگي قبلي از دبستان استقلال ديداري داشته و با خانم تخمه چيان و همکاران محترم آموزگار ايشان تبادل نظر و مبادله تجارب نموده و هماهنگي هاي لازم جهت اجراي هر چه بهتر طرح تغيير کمي به کيفي (توصيفي ) به عمل آمد و مقرر شد از اين به بعد نيز با هماهنگي بيشتري به ادامه کار پرداخته شود از همکاران محترم در دبستان استقلال به خاطر حسن همکاري و تبادل تجارب تشکر و قدر داني مي شود .
دبستان مسلم بن عقيل ناحيه يک تبريز -طاهري

به نام خدا

همكاران محترم مجري طرح ارزشيابي توصيفي


باسلام واحترام وعرض خسته نباشيد.اميدوارم كه تعطيلات نوروز به شما خوش گذشته باشد.من از طريق وبلاگ طرح روزانه شاهد تلاشها وزحمات شما وارتباطات شما باتيم ارزشيابي طرح مي باشم.برداشت من تا كنون اين بوده است كه مجريان ضمن دريافت مفهوم طرح در جهت بهبودنظام ارزشيابي تلاش مي كنند.اميدوارم در سايه اين فعاليتهابه زودي شاهد طليعه نويني در ارزشيابي كشور باشيم.
خدا نگهدار شما
حسين احمدي
دفتر ارزشيابي تحصيلي وتربيتي
چهار شنبه بيستم فروردين ۱۳۸۲به نام آن كه هستي از او نام يافت
بر خود فرض مي دانم كه آمدن بهار را به همه ي همكاران خودم در طرح ارزشيابي توصيفي در سراسر كشور بريك عرض نمايم و بعد از آن از آن ها خواهش نمايم تا هرگونه نقد و نظري درباره اين طرح دارند از طريق اين سايت با حقير در ميان بگذارند ارزوي بهروزي براي همه ي شما دارم
محمد حسني

Monday, April 07, 2003

لزوم اندازه گيري هوش هيجاني و دلالت هاي ارتقاء تحصيلي خود به خود
ضرورت هاي ديگري براي استفاده از فنون ارزشيابي توصيفي در برنامه ريزي درسي
محمدحسن مقني زاده
18 فروردين 1382

در اين يادداشت بلند! با استفاده از دو مقاله به بررسي دلالت هاي استفاده از فنون ارزشيابي توصيفي در نظام برنامه ريزي درسي با توجه به نظام موجود ارزشيابي تحصيلي و مقررات موجود ارتقاء تحصيلي در آموزش و پرورش كشور مي پردازيم.

متاسفانه در ادبيات آموزشي موجود در كشور ما، امتحان كه نوعي اندازه گيري (Assessment) مي باشد؛ با ارزشيابي (Evaluation) كه نوعي قضاوت است؛ يكسان پنداشته شده است. در حاليكه امتحاناتي كه در نظام فعلي ارتقاء تحصيلي در ايران با استفاده از مقياس كمي (20-0) از دانش آموزان گرفته مي شود تنها بخشي از قابليت هاي هوش شناختي (IQ) دانش آموزان را مي سنجد و در مورد اندازه گيري هوش هيجاني (Emotional Intelligence) اطلاعاتي را فراهم نمي آورد. لذا در اين يادداشت به تدقيق پيرامون هوش هيجاني و ارتقاء تحصيلي مي پردازيم. سيد احمد جلالي در مقاله اي تحت عنوان "هوش هيجاني" كه در فصلنامه تعليم و تربيت شماره مسلسل 70 و 69 منتشر شده، به كالبد شكافي اين واژه پرداخته است.

در قسمت اول اين يادداشت به نقل مستقيم مطالب ذيل از اين مقاله پرداخته ايم:
1. تعريف هوش هيجاني
2. بررسي پيشينه نظري هوش هيجاني
3. بررسي مطالعات انجام شده درباره هوش غير شناختي
4. مولفه هاي اصلي هوش هيجاني و عوامل تشكيل دهنده آنها

در قسمت دوم يادداشت به بررسي دلالت هاي ارتقاء خود به خود تحصيلي در نظام ارزشيابي تحصيلي ايران پرداخته ايم. محمد حسني با مساعدت و همفكري هفت تن از همكارانش در دفتر ارزشيابي تحصيلي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش به سفارش شوراي عالي آموزش و پرورش مقاله اي تحت عنوان "ارتقاء خودكار قبولي تضميني يا حذف مردودي" تهيه كرده است. در اين مقاله معني، كاربرد، دلايل، چالش ها و الزامات ارتقاء خود به خود در نظام ارزشيابي تحصيلي كشور با استفاده از شواهد پژوهشي و مطالعاتي و آئين نامه ها و مقررات تحصيلي تشريح شده است. (حسني، بي تا )
در قسمت دوم اين يادداشت به نقل مطالب ذيل از اين مقاله پرداخته ايم:
1. معني ارتقاء خودبه خود
2. دلايل و شواهد مويد ارتقاء خود به خود
2-1- تعميم و گسترش آموزش همگاني
2-2- توجه به تمامي عوامل موثر در افت تحصيلي
2-3- عوارض روحي و رواني مردودي
2-4- آموزش و پرورش جديد و دلالت هاي آن
2-5- امتحانات و عوارض آن
2-6- اعتبار و توان امتحان در سنجش اهداف
2-7- خسارت هاي اقتصادي نظام موجود ارزشيابي تحصيلي
3. بررسي و نقد نظرهاي طرفدارن نظام فعلي ارتقاء تحصيلي در ايران
4. چالش ها و الزامات ارتقاء خود به خود

در انتهاي يادداشت نيز فهرست منابع يادداشت و دو مقاله اخير الذكر درج گرديده است. ادامه مطالب را در اينجا بخوانيد.

Sunday, April 06, 2003

بسمه تعالي
به وزارت محترم آموزش پرورش -برادر مقني زاده
گزارش فعاليتهاي دبستان مسلم بن عقيل -ناحيه يک تبريز -طرح ارزشيابي توصيفي
مجريان طرح : آداره آموزش و پرورش ناحيه ۱دبستان پسرانه مسلم ابن عقيل
۱-نادر طاهري مدير آموزشگاه
۲-عزيز آقازاده آموزگار کلاس اول
۳-حسن ديباج آموزگار کلاس اول
سلام عليکم
احتراماٌ بعد از رجعت از کلاس توجيهي در تهران در اسرع وقت جلسه اي با حضور کليه همکاران آموزشگاه تشکيل داده و راجع به اجراي طرح مذکور توضيحات مفصل از طرف مجريان طرح داده شد .
همکاران محترم ضمن اظهار خرسندي اجراي اين طرح از همه کساني که به اين طرح اقدام نموده اند تشکر و قدر داني کردند . ولي اين نکته را اضافه نمودند که اين طرح براي معلمان وقت گير نبوده و و فشار کار زياد بر آنها وارد نياورد .
سپس جلسه ي اختصاصي با مجريان طرح ترتيب داده شد و در اين جلسه ابتدا چک ليستها و کارنامه بررسي و پيشنهاد هاي لازم جمع بندي و مقرر شد در ديدار با مسئولان محترم مورد بررسي قرار گيرد و در اسرع وقت اوليا محترم دعوت و توسط مجريان طرح کاملاٌ توجيه شوند . لذا در يک روز معين اوليا محترم دعوت شده و کاملاٌ توجيه شدند و مقرر شد که آن عزيزان ضمن مراجعه تدريجي در پر کردن چک ليستها و ارائه اطلاعات بيشتر همکاري نمايند . در ادامه کار همه چک ليستها و ثبت مشاهدات تکميل شده و در پوشه مخصوص هر دانش آموز به همراه ساير فعاليتهاي آن عزيزان نگهداري مي شود نتايج حاصله از اين کار تا کنون دو بار به اوليا محترم ابلاغ شده است. با هماهنگي قبلي رياست محترم آموزش و پرورش ناحيه يک و مسئول ارزشيابي و مديريت آموزشگاه مسلم بن عقيل در نشستي به بررسي و باز نگري فعاليتهاي انجام شده اقدام نموده ودر مورد تجهيز آموزشگاه براي اين طرح به توافق رسيدند .
آرزوي توفيق همه همکاران مجري طرح را از درگاه خداوند متعال مسئلت مي نمايد
دبستان مسلم بن عقيل ناحيه ۱ تبريز