Wednesday, June 11, 2003


همكاران محترم طرح تبديل مقياس كمي به كيفي(ارزشيابي توصيفي)

خانم ها: سلجوقي ،فلسفي ،رسولي و آقاي آقازاده

سلام ،امروز نامه هاي خوش خط و باسليقه اي كه فرستاده بوديد رسيد.از لطف شما ممنونم.نامه ها را دادم تايپ شود وانشاءالله شنبه روي وبلاگ منتشر خواهد شد..تا چند روز ديگرهرروز به سراغ صندوق پستي خواهم رفت.منتظر نامه هاي بقيه همكاران خوبم هستم.
عجله كنين كه ديره وا لا بابا ا بر مي ره!!

محمد حسن محقق معين (مقني زاده سابق)

Tuesday, June 10, 2003

به نام خدا
گزارش عملكرد طرح ارزشيابي كيفي
دبستان: معراج نوبت 2
زمان اجراي طرح : از 20/11/81 لغايت 31/2/1382
آموزش و پرورش ناحيه 3

آموزگاران مجري طرح: شهره كريم، عفت ابرقوئي نژادي
مدير دبستان: مهري ناطقي
استان : اصفهان


***

جلساتي با اولياء دانش آموزان

اولين جلسه در تاريخ 20/11/1381 تشكيل شده و به اطلاع اولياء رسانده شده است كه اين مدرسه به عنوان مجري طرح تغيير نظام ارزشيابي انتخاب و كلياتي درباره اين طرح توسط مدير مدرسه ارائه گرديد.
دومين جلسه در تاريخ 21/12/1381 تشكيل و بعد از توضيح دادن ملاكهاي ارزشيابي از آنان خواسته شد كه در تاريخ 26/12/1381 جهت دريافت كارنامه ارزشيابي توصيفي به مدرسه مراجعه نمايند.
سومين جلسه در تاريخ 20/1/1382 تشكيل و از اولياء خواسته شد درباره كارنامه ارزشيابي توصيفي كه قبلاً تحويل گرفته بودند و تغييراتي كه در رفتار فرزندشان ايجاد شده اظهار نظر نمايند. خوشبختانه اكثر اولياء ابراز رضايت مي نمودند. سپس مدير دبستان به اطلاع آنها رساندند كه جلسه اي در تاريخ 6/2/1382 با حضور آقاي مقني زاده در مدرسه تشكيل خواهد شد و در صورتي كه سوالي دارند يا تمايل به شركت در اين جلسه دارند اعلام آمادگي نمايند.
چهارمين جلسه در تاريخ 6/2/82 با حضور آقاي مقني زاده و اولياء دانش آموزان در مدرسه تشكيل و سوالات و نظرات مطرح شده.
***
چك ليست

چك ليستها به تعداد دانش آموزان تكثير و با دقت تكميل شده است.
چون چك ليستها نامفهوم و مبهم به نظر مي رسيد، تغييراتي در آنها ايجاد نموديم به طوري كه براي معلم گويا و صريح باشد و در تاريخ 6/2/82 به آقاي مقني زاده تحويل نموديم.

***
دفتر ثبت گزارش

دفتر ثبت گزارش تهيه شده و موارد روحي- رواني دانش آموزاني كه داراي مورد خاصي بودند در آن ثبت كرده كه آقاي مقني زاده رويت نمودند.
***
پوشه كار

براي هر يك از دانش آموزان پوشه كار تهيه شده و كارهاي عملي آنها با نظر خودشان ارزشيابي شده و در آنجا بايگاني گرديده است. ضمناً آقاي مقني زاده رويت نمودند.
***
ارزشيابي

از دانش آموزان طبق روال قبل امتحان به عمل آمده ولي به جاي نمره 0 تا 20 از حروف "الف" تا "د" استفاده شده است.
***
كارنامه ارزشيابي توصيفي

كارنامه ارزشيابي توصيفي ماههاي بهمن و استفند تكميل و در آن توصيه هاي لازم ثبت و در اواخر اسفند ماه به اولياء محترم تحويل داده شد. اكنون براي نمونه دو برگ فتوكپي كارنامه ارزشيابي توصيفي مربوط به دو دانش آموز ضميمه و ارسال مي گردد.
كارنامه ارزشيابي توصيفي ماههاي فروردين و ارديبهشت هم در دست تكميل است كه همراه با كارنامه كمي دانش آموز در خرداد ماه به اولياء تحويل داده مي شود.
***
نظرات و پيشنهادات

- به منظور تقويت روحيه و جلوگيري از ايجاد ياس و نااميدي در دانش آموز بهتر است به جاي چهار سطح، پنج سطح براي كلاس در نظر گرفته شود. مثلاً اكنون دانش آموزي كه از 0 تا 9 مي گيرد در سطح "د" قرار دارد. بهتر است از 7 تا 9 در يك سطح و از 0 تا 6 هم در سطح ديگري قرار گيرند.
- در كارنامه ارزشيابي توصيفي لازم نيست كه در هر خانه جمله توصيه هاي معلم نوشته شود. كافي است در بالاي ستون يك مرتبه قيد گردد.
- صفحه 2 در جزوه راهنماي ارزشيابي توصيفي- تكويني در پايه اول ابتدايي وجود ندارد.
- چون اجراي اين برنامه به وقت زيادي احتياج دارد ممكن است درست اجرا نشود مگر اينكه تعداد دانش آموزان كلاس كم باشد.
- برخي از اولياء معتقد بودند كه وقتي دخترشان مثلاً نمره 17 مي گرفته تلاش بيشتري مي كرده براي كسب نمره بهتر. اما از وقتي به جاي نمره 17 "الف" به او داده شده، خوشحال بوده كه مثل دانش آموزان زرنگ "الف" گرفته و تلاش او براي رفع نقص كارش كمتر شده است.
به نظر مي رسد اين طرح بايستي بطور متوالي تا پايه پنجم ادامه يافته و پس از آن ارزيابي شود كه موفق بوده يا خير.

با احترام
شهره كريم، عفت ابرقوئي نژاد، مهري نا طقي
به نام آفريدگار مهربان

دانش، عذر بهانه جويان را ريشه كن كرده است. حضرت علي (ع)

اي معلم، اي آينه دار عشق، نام ترا بالاتر از عرش بايد گذاشت، كه تو ميراث دار پيامبري

ضمن عرض سلام و خسته نباشيد خدمت جناب آقاي مقني زاده و همكاران محترمتان.
گزارشي در خصوص ارزشيابي توصيفي كه در طول مدت انجام داده ام به طور خلاصه خدمتتان ارائه مي گردد.

پس از چند روز از جلسه توجيهي اين طرح را در كلاس اجرا كردم املائي كه گرفتم نمره ندادم. ابتدا بچه ها تعجب كردند و پس از پرسش از من كه چند گرفته ام به آنها مي گفتم خوب گرفته اي وبه آنها گفتم كه از اين به بعد نمره در كار نيست منتظر عكس العمل اولياء بودم كه هيچ گونه واكنشي انجام ندادند، بنابراين در پايين دفتر املاء دانش آموزان از آنها در مورد شيوه ارزشيابي نظرخواهي خواستم كه چند تايي پاسخ دادند و چند تايي به مدرسه آمدند. پاسخگو بودند بيشتر آنها با اين طرح موافق بودند و گفتند خيلي خوب است و اگر بچه ما نمره كم بگيرد نمي ترسد و…

دفتر ثبت گزارشي تهيه كردم. براي هر دانش آموز يكي دو صفحه گذاشتم. اگر مورد خاصي مشاهده مي كردم و يا دانش آموز مشكل روحي يا جسمي داشت يادداشت مي كردم و همچنين پوشه كار كه اين را از اول سال دانش آموزان داشتند.

براي ارزشيابي اشكالي را از پرنده يا گل و . . . را ملاك قرار دادم هر دانش آموز اگر غلطي داشت يك قسمت آن شكل را حذف مي كردم و با رنگ هاي مختلف سبز، آبي ، سياه، قرمز و در پايين اشكال بسيار عالي و خوب و دقت بيشتري كن، تلاش بيشتري كن مي نوشتم كه براي اولياء و بچه ها قابل فهم باشد و در ضمن دفتر شاخص را ديگر عمل نمي كردم.
طي جلسه اي كه با همكاران مجري داشتيم بر اين نتيجه شد كه حروف ك.ت.ن.و. ب. داده شود بعد از اين جلسه اين حروف را ملاك قرار دادم البته با يك مقداري ابتكار عمل چون براي بچه ها جذاب باشد. اين حروف را به صورت اشكال پياده كردم، در ضمن باز توضيح براي فهميدن بهتر دانش آموزان و اولياء "ك" با رنگ سبز با توضيح بسيار عالي. "ت" با آبي با توضيح دقت بيشتري كن. "ن" با مشكي دقت بيشتري كن و "ب" با قرمز تلاش بيشتر كن،

هنگامي كه تشريف آورديد مدرسه اين اشكال را خدمت شما ارائه دادم.

بعد از اين كه نمره داده نشد بچه ها از نظر درسي تغييراتي كردند دانش آموزاني كه ضعيف بودند پيشرفت زيادي كردند. به نظر من طرح بسيار خوب و عالي است كه انشاء ا. . . با بررسي مشكلات آن و بر طرف شدن اين چالش ها در سراسر كشور اجرا شود.

طرح ارزشيابي با توجه به مزايا داراي مشكلاتي نيز بود:

1. اين طرح اگر از اول سال اجرا مي شد بازدهي بهتري داشت.
2. درمورد چك ليست ها كه زمان پركردن آن خيلي وقت گير بود كه مجبور بودم به منزل برده و پر كنم.
3. با نبودن دفتر شاخص حضور و غياب دانش آموزان گنگ بود.
4. در مورد ارتقاي دانش آموزان خيلي ضعيف كه حروف الفبا را تشخيص نداده و نمي توانند بنويسند تكليف چيست؟
5. در مورد چك ليست رياضي منظور از ابزار اندازه گيري در كلاس اول چيست ؟ دانش آموز در پايه اول با وسيله اندازه گيري آشنا نمي شود.
6. با توجه به خوب و مناسب بودن محتواي كتاب بخوانيم و بنويسيم، حجم آن زياد است كه با شيوه ارزشيابي تناسب ندارد.
7. نداشتن امكانات و تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي برخوردار تا بهتر بتوان از عهده اجراي طرح بربيايم البته در مدارس دولتي مشكلات ديگر نيز وجود دارد كه مدرسه ما امسال با آن مواجه بود. وجود دبيرستان بزرگسالان در شيفت مخالف بود چنانچه جنابعالي تشريف آورديد و از نزديك مشاهده كرديد كه ما از هيچ گونه وسايل كمك آموزشي در كلاس استفاده نمي كرديم، حتي جدول الفبايي فارسي كه اساس كار كلاس اول است هر روز به كلاس آورده مي شد و در موقع تعطيل شدن به دفتر مدرسه برده مي شد علت آن وجود دانش آموزان بزرگسال دبيرستان بود كه ما وسايل كمك آموزشي لازم را بر ديوار مي زديم و روز بعد اثري از آن نبود، حتي كشوي ميز كه وسايل دانش آموزان و معلمين در آن قرار داشت همان اول سال شكسته و برداشته شد كه انشاءا.. با مطرح شدن آن سال آينده مدرسه از اين مشكلات نداشته باشد كه دانش آموزان به نحو احسن بتوانند از وسايل كمك آموزشي موجود در مدرسه استفاده كنند.
8. منظور موضوع و فعاليت مورد علاقه چيست؟ ورزش براي بچه قابل تفهيم است.
اما اين دو مورد ذكر شده براي دانش آموزان يك مقداري دور از ذهن است.

اما پيشهادات.

1. زمينه سازي تبليغي و فرهنگي لازم براي اجراي آزمايشي ارزشيابي توصيفي در رسانه ها به خصوص صدا و سيما و صدا وسيماي استان ها درمواقعيكه بينندگان زيادي دارند بشودتا مردم واولياء وحتي معلمين عزيزآشنا وتوجيه شوند.
2. در مورد مراحلي كه از 4 مرحله به 3 مرحله تبديل شود تا از مقدار و وقت آن كاسته شود.
3. اگر اين چك ليستها به صورت دفتر شاخص در آورده شود بهتر است.
4. جهت اطلاع معلمين طرح از حروف ك. ت. ن. ب يك نمره در نظر گرفته شود تا در اين مورد هر كس سليقه اي عمل نكند.
5. امتحانات كتبي دروس همچنان ادامه داشته باشد نه اينكه حذف شود.
6. در چند سالي كه اين طرح به صورت آزمايشي انجام مي شود از معلميني كه حداقل داراي مدرك ليسانس و بالاتر مي باشند استفاده شود البته در مورد اين طرح با ديگر همكاران هم بحث كرديم كه متاسفانه باعث دلسرد كردن ما هم شدند.
7. اگر جلسه اي يا گردهمايي براي همكاران مجري اين طرح دعوت به عمل مي آيد انشاء ا. . همه همكاران حضور داشته باشند چنانچه در جلسه توجيهي كه همه همكاران استان هاي ديگر حضور داشتند متاسفانه فقط همكاران استان سيستان و بلوچستان حضور نداشتند، گويا از همه جهت محروم هستيم تا اگر نظر و پيشنهادي داده مي شود، همه اطلاع پيدا كنند.
و آخرين پيشنهاد من اين است كه جهت اين كه از همه همكاران مجري طرح ارزشيابي قدرداني و خسته نباشيد شده باشد از جنابعالي خواهشمندم كه تقدير نامه اي از وزارت خانه گرفته شود. از اين كه وقت گرانبهاي شما را گرفتم مي بخشيد. كمال تشكر و قدرداني را از جنابعالي دارم.

با تقديم احترام
آموزگار دبستان دخترانه شهيد صدوقي زاهدان
عزت ميري مقدم

همكاران محترم طرح ارزشيابي توصيفي در سراسر كشور


سلام، يك سال تحصيلي را با همه خوبيها وبدي هايش پشت سر مي گذاريم.مي دانم كه اكثرا خسته هستيد !! انشاءالله در تابستان هم خستگي در مي كنيم وهم توش وتواني تازه كسب.امروز سه شنبه 20 خرداد 1382 است و حضورا قرار گذاشتيم كه تا چنين روزي آخرين نظرات خود را در خصوص تجربه ارزشيابي توصيفي به دست من برسانيد.تا كنون فقط نظرات سركار خانم عزت ميري مقدم از دبستان دخترانه شهيد صدوقي زاهدان و گزارش دبستان دخترانه معراج اصفهان به دست من رسيده است.ضمنا از سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان هم ديروز تماس گرفتند وگفتند كه تا چند روز ديگر نظرات خود را در باره تجربه ارزشيابي توصيفي ارسال مي نمايند.به هر تقدير به اميد خدا نوشتن گزارش نهائي ارزشيابي را تا چند روز ديگر آغاز خواهم كرد و حداكثر تا اواخر تير به پايان خواهم رساند.هنوز منتظر نظرات شما هستم.

در پناه حضرت دوست شاد وسرافراز باشيد

محمد حسن محقق معين