Friday, November 28, 2003

ارائه سمينار در

جشنواره بين المللي وب، وپ و نشريات الكترونيك تهران

: عنوان سمينار

كاربرد وبلاگ در ارزشيابي

www.arzeshyabytosify.blogspot.com


ارائه دهنده :

محمد حسن محقق معين


mohaqeqmoein@yahoo.com


: زمان ارائه

سه شنبه 11 آذر 1382 ساعت 13


مكان ارائه:

سالن كنفرانس شماره 1

محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهرانوبلاگ رسانه اي ترويجي است. براي رسانه ترويجي هفت ويژگي : سادگي ، دقت ، سهولت انتقال، تناسب، جذابيت ،قابليت دسترسي و كارايي را قائل شده اند.
و بلا گ همه اين ويژگي ها به اضافه برخي مزيت هاي ديگر را دارد. و بلا گ براي اعضاي هيات علمي كه ارائه خدمات تدريس، تحقيق و مشاوره را به عهده دارند؛ بهترين و ارزانترين رسانه است. اساتيد و پژوهشگران دانشگاهها با استفاده از اين رسانه الكترونيكي مي توانند خدمات خود را به سرعت در گستره اي جهاني در اختيار مخاطبان خويش در حال و آينده بگذارند.

تعریف وبلاگ

و بلا گ محیطی مجازی برای برقراری ارتباطات :خبری ، آموزشی ، پژوهشي، ادبی و... می باشد.در این محیط الکترونیکی با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات محدودیت های زمان و مکان در فرایند برقراری ارتباط از بین رفته است.


برخي از ويژگيهاي این محیط مجازی به شرح زير است :

• رايگان است !

• از پيشرفته تر ين فنا و ري ها ست و توسط ديگران مستمرا كاركردي تر شده و فنا و ري آن به روز مي شود.

• 24 ساعتي است.

• امكان فعاليت گروهي بدون محدوديت ، همزمان،غير همزمان يك جانبه و چند جانبه در آن وجود دارد.

• از مزاياي جانبي حضور در شبكه اينترنت برخوردار است.

• امكان نظارت و ارزشيابي آني فعاليتها را به همگان مي دهد.

• فرهنگ ساز بوده و تبعات مثبت فراوان در ارتقاء علمي همگان دارد و شعار آموزش براي همه، در هر زمان و مكان را به خوبي تحقق مي بخشد.
وبلاگ ارزشیابی توصیفی

این وبلاگ در آدرس اینترنتی : www.arzeshyabytosify.blogspot.com از 11اسفند 1381 قابل مشاهده ، دریافت و چاپ است . وبلاگ ارزشیابی توصیفی دارای بیش از 20 وبلاگ جانبی است. از این وبلاگ برای اجرای طرح پیش آزمایشی ارزشیابی توصیفی و ارزشيابي آن استفاده شد.

بيش از 50 نفر از مجريان طرح پيش آزمايشي ارزشیابی توصیفی در 12 مدرسه و24 كلاس پا يه اول ابتدائي مجري طرح در 5 استان آذربايجان شرقي، اصفهان ،تهران، سيستان و بلوچستان از طریق این وبلاگ، امکان برقراری ارتباط 24 ساعته را داشتند.

برقراري ارتباط از طریق این وبلاگ و دیگر راههای ارتباطی در نظر گرفته شده در اجرای پيش آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي و تسهيل گري براي انجام فعاليتهايشان و حمايت از آنان به اشكال مختلف منجر به آشكار سازي و آزاد سازي توانمندي ها يشان شد که در ادامه به بیان برخی از این توانمندی ها خواهم پرداخت.

گزارش گيري و انتشار آني گزارشات و پيشنهادات بر روي وبلاگ طرح و وبلاگ هاي جانبي آن به منظور بهره برداري فوري ذينفعان ارزشيابي از اين اطلاعات و استقرار سيستم 24 ساعته نظر خواهي الكترونيكي مكتوب و شفاف از همه علاقه مندان به موضوع ارزشيابي در مورد انتشارات وبلاگ طرح از صفحات درخشان تاریخچه وبلاگ طرح ارزشیابی توصیفی می باشد.روز شمار اجراي طرح ارزشيابي اجراي پيش آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي


16 آذر 1381

ابلاغ اجراي طرح آزمايشي ارزشيابي توصيفي در تعدادي از مدارس ابتدائي كشور توسط شوراي عالي آموزش و پرورش به معاونت آموزش عمومي و امور تربيتي وزارت آموزش و پرورش

12 بهمن 1381

برگزاري دوره توجيهي50 نفر مجريان طرح ارزشيابي توصيفي در تهران

7 اسفند 1381

مبادله تفاهم نامه بين دفتر ارزشيابي تحصيلي و تربيتي وزارت آموزش و پرورش و ارزشياب جهت انجام ارزشيابي طرح و ارائه گزارش آن در مرداد ماه 1382

11 اسفند 1381

ايجاد وبلاگ ارزشيابي توصيفي بروي شبكه جهاني اينترنت


17 اسفند 1381

تشكيل تيم 3نفره ارزشيابي طرح در تهران

18 اسفند 1381

تماس تلفني ارزشياب طرح با مجريان طرح در 12 مدرسه و24 كلاس پا يه اول ابتدائي مجري طرح ارزشيابي توصيفي در 5 استان آذربايجان شرقي، اصفهان ،تهران، سيستان و بلوچستان و زنجان و تاكيد بر اجراي طرح و رفع ابهامات مجريان و اعلام خبر ايجاد وبلاگ ارزشيابي توصيفي و…

19 اسفند 1381

ارسال نامه براي تك تك مجريان طرح از طريق پست پيشتاز و معرفي راههاي برقراري ارتباط :
اينترنتي ،پستي ،تلفني و حضوري مجريان و تيم ارزشيابي با هم به منظور حسن اجراي طرح و ارزشيابي آن

20 اسفند 1381 تا 14تير 1382

- برقراري ارتباط از راههاي چهار گانه اخير الذكر و ارائه آموزش به مجريان طرح ارزشيابي توصيفي و تسهيل گري براي انجام فعاليتهايشان و حمايت از آنان به اشكال مختلف كه منجر به آشكار سازي و آزاد سازي توانمندي ها يشان شده است .
- بازديد از 24 كلاس مجري طرح و گفتگوي رو درو و دسته جمعي با معلمان ، دانش آموزان ، مديران و كارشناسان سازمانهاي آموزش و پرورش استان هاي مجري طرح در مدارس و سازمانها
- گزارش گيري و انتشار آني گزارشات و پيشنهادات بر روي وبلاگ طرح به منظور بهره برداري فوري ذينفعان ارزشيابي از اين اطلاعات
- استقرار سيستم 24 ساعته نظر خواهي الكترونيكي مكتوب و شفاف از همه علاقه مندان به موضوع ارزشيابي در مورد انتشارات وبلاگ طرح
- تقاضاي توجه به نتايج حاصل شده در طي فرايند ارزشيابي طرح از مسئولان و كار شنا سان دفتر ارزشيابي تحصيلي و تربيتي و در خواست اظهار نظر در مورد يافته هاي فرايندي ارزشيابي طرح و استفاده به موقع از آنها براي اجراي طرح آزمايشي در سال تحصيلي آتي و برگزاري جلسات متعدد با آنها و انتشار نتايج جلسات به منظور بهره برداري همه ذينفعان از اطاعات حاصله
- معرفي طرح ارزشيابي توصيفي با همه مختصات آن به اساتيد ،محققان و دانشجويان تحصيلات تكميلي علوم تربيتي به ويژه در رشته تحقيقات آموزشي در دانشگاه تهران و انجمن پژوهش هاي آموزشي و اولين همايش آموزش الكترونيكي
- دادن امكان پيام گذاري در صفحه اصلي وبلاگ به طراحان طرح ارزشيابي توصيفي و برخي از رهبران علمي و اجرائي ارزشيابي آموزشي به منظور راهنمائي به هنگام مجريان و ارزشيابان
- ارائه گزارش مكتوب در 110 صفحه به مسئولان وزارتخانه و انتشار گزارش در بخش هاي مجزا در وبلاگ طرح
- ايجاد وبلاگ براي مدارس مجري طرح و انتشار گزارش فعاليتهاي هر مدرسه در آن
- ايجاد وبلاگ براي سه اداره آموزش و پرورش مجري طرح در زاهدان ،اصفهان و جرقويه عليا
- ...
- ...
- انتشار گزارش اجمالي(چكيده گزارش نهائي طرح ارزشيابي)در وبلاگ در 14 تير 1382


ويژگيهاي وبلاگ ارزشيابي توصيفي


وبلاگ ارزشيابي توصيفي محيطي مجازي الكترونيكي است؛ كه براي فعاليت هاي آموز شي و پژوهشي در محيط تار جهان گستر ايجاد شده و از11 ويژگي زير برخوردار است :

1. فرهنگي
2. مردمي
3. طبيعت گرايي
4. شفافيت
5. دقت
6. باز
7. انتقادي
8. شبكه اي
9. حمايتي
10. توسعه اي
11. سرعت عمل


مصاديق اين ويژگيها با استفاده از صفحات وبلاگ ارزشيابي توصيفي به صورت آن لاين به حضار در سالن نشان داده خواهد شد.