Friday, April 25, 2003

به نام خدا

به اطلاع همكاران محترم مجري طرح تغيير مقياس كمي به كيفي مي رساند كه جهت بررسي اعتبار گويه هاي چك ليست،پرسشنامه تهيه شده كه در آينده نزديك تقديم حضورتان خواهد شد.لذا از همه شما درخواست مي نماييم كه اين پرسشنامه را با دقت وحوصله ،مطالعه وپاسخ دهيد.
با سپاس بي كران
كاظمي-حسنيبه نام انكه جان را فكرت آموخت

جهان يادگار است وما رفتني
نماند به گيتي به جز گفتني

گزارش جلسه اي سرنوشت ساز
پنجشنبه 4/2/1382

بعداز ظهر روز سه شنبه دوم اردي بهشت كه به طور كاملا اتفاقي دكتر كاظمي طراح ؛كارنامه ارزشيابي توصيفي؛ را هنگام خروج از دفتر ارزشيابي تحصيلي وتربيتي وزارت آموزش وپرورش جلوي آسانسور ديدم هر دو بسيا ر خوشحال شديم .ايشان از بيرون رفتن منصرف شد ومن هم كار فوري ام را جور ديگري انجام دادم وبلافاصله يكساعتي در دفتر دكتر حسني دونفري گفتگوي صميمانه اي داشتيم.درهمين اثني آقاي احمدي به سراغ ما آمدند .از ايشان خواستيم كه ترتيب نيم روز جلسه فوري را بدهند تا تبادل نظر كنيم .ايشان هم صبر كردند تا آقاي حسني بيايد وپس از هما هنگي هاي لازم، روي تاريخ پنجشنبه 4 ارديبهشت از ساعت 8:5 تا12 توافق شد.
صبح پنجشنبه با يك ربع تاخير رسيدم سه نفر ديگر آمده بودند.پس از صرف صبحانه اي ! كه متشكل از نان سنگك تازه ـ كه زحمتش را آقاي احمدي ،مدير كل محترم كشيده بود،چون اداره تعطيل بودـ ؛پنير وچاي وطني بود؛جلسه به طور رسمي ساعت 9:5شروع شد. ادامه اين مطلب را در اينجا بخوانيد.
Wednesday, April 23, 2003

سفرنامه زنجان

پرده اول

در راه زنجان

شنبه صبح علي الطلوع عازم ترمينال شدم.كرايه‌هاي پژو زرد رنگ زنجان در جاده مخصوص كرج بعد از سه راهي خياباني كه از ترمينال مي‌آيد صف كشيده بودند و شاگرد راننده‌هاي اتوبوس‌ها داد مي‌زدند قزوين،‌ ابهر،… فردي هم گفت زنجان يك نفر، به سراغش رفتم و مرا به خودرو پژوئي دلالت كرد كه سه مسافر عقب نشسته بودند و صندلي جلو خالي بود. روي صندلي خالي جلوس كرده و آماده پرتاب شديم! حدود يك ربعي هم معطل رسيدن “مسافرنامه” به جاي بارنامه از ترمينال شديم. خوشبختانه در طول سفر با تمهيداتي كه شده مسافران اتوبوس‌ها و كرايه‌هاي رسمي در ترمينال‌ها بيمه مي‌شوند و اين مزيتي است براي استفاده از وسايل نقليه موجود در ترمينال‌ها و خودروهاي عبوري از اين حُسن برخوردار نيستند. ادامه ...
پرده دوم سفر زنجان

در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان

با ورود به سازمان سراغ دفتر آقاي قائمي كارشناس و مسئول سنجش و ارزشيابي آموزش و پرورش عمومي را گرفتم و به اتاق ايشان رفتم، مشغول كار بود. ادامه ...
پرده سوم سفر زنجان

در دبستان پسرانه شاهد زنجان


با هماهنگي‌هاي قبلي با آقاي نظري مدير محترم اين دبستان از ساعت 2 بعد‌ازظهر تا 6 در اين مدرسه بوديم. در اين مدّت با معلمان مجري طرح و ساير معلمان اين مدرسه، مدير مدرسه و آقاي قائمي جلسه‌اي را برگزار كرديم.
در اين جلسه معلمان مجري طرح آقايان برادري و نور بهمني گزارشي از فعاليـّتهاي خود در اجراي طرح را ارائه كردند. ادامه ...
پرده چهارم سفر نامه زنجان

در دبستان دخترانة فرهنگيان رهبري زنجان

يكشنبه 31/1/82 ساعت 8:45 دقيقة صبح به اتفاق آقاي قائمي كارشناس مسئول سنجش و ارزشيابي تحصيلي آموزش و پرورش استان به مدرسه رفته و وارد دفتر شديم. پس از احوالپرسي با خانم كاظمي‌پور مدير محترم مدرسه، اولين چيزي كه در دفتر جلب توجـّه مرا كرد مانيتور روشن رايانة‌ مدرسه بود كه صفحه‌اي از وبلاگ طرح را نشان مي‌داد! در هيچكدام از چهار مدرسة بازديد شدة قبلي شاهد چنين صحنه‌اي نبودم. از خانم كاظمي‌‌پور تشكر كردم ايشان گفتند كه شب عيد اين رايانه به مبلغ 000/540 تومان با تجهيزات كامل خريداري كرده‌اند و چند روزي است كه راه‌اندازي شده است.
معلمان محترم هم به دفتر آمدند و هر دو را با كوله‌باري از تجربه يافتم گفتگوي 5/1 ساعتة ما ضبط شد و در اين مدرسه نيز يك نوبت كارنامة‌توصيفي داده بودند، چك ليست‌ها تكميل شده بود، دفتر ثبت گزارش يكي از كلاسها مشاهده شد. معلمان از حجم زياد كار ارزشيابي توصيفي صحبت كردند و از لزوم ارتباط بيشتر آن با محتواي درسي دو پيشنهاد مشخص و جديد در اين جلسه مطرح شد كه عبارتند از: ادامه ...
پرده پنجم سفر نامه زنجان

در راه تهران

به اتـّفاق آقاي قائمي به رستوران نزديك سازمان آموزش و پرورش رفته و ناهار خورديم. پس از صرف ناهار براي خواندن نماز به سازمان رفتيم در سازمان اطلاعيه‌اي توجه‌ام را جلب كرد! در اين اطلاعيـّه كه روي كاغذ A3 و با حروف درشت، حروفچيني شده بود آمده است كه:
ادامه ...
باسمه تعالي
بدون لذت چيزي ياد نمي‌گيريم
و بدون يادگيري لذتي در كار نيست

حضور برادر ارجمند جناب آقاي مقني‌زاده
باسلام و احترام؛ پيرو مذاكره تلفني گزارشي از چگونگي اجراي طرح تبديل مقياس كمي به كيفي ارزشيابي در پايه اول دبستان معراج 2 اصفهان حضورتان ارسال مي‌گردد.

اقدامات انجام شده:
1- مطالعه دقيق مباحث مربوط به ارزشيابي تحصيلي، ارزشيابي توصيفي و ارتقاء به خود.
2- تشكيل شوراي مدرسه با حضور معلمان پايه اول و بحث و بررسي موضوع.
3- دعوت اولياء پايه اول طي سه جلسه در تاريخ‌هاي 24/11-21/12 و 21/1/82 كه در جلسه اول چگونگي اجراي طرح و مضرّات امتحانات فعلي و نحوه ارزشيابي شرح داده شد در جلسه دوم كارنامه توصيفي تنظيم و در اختيار آنان قرار گرفت و توضيحات لازم داده شد. همچنين نحوه همراهي اولياء مشخص گرديد.
جلسه سوم در خصوص اجراي طرح و نحوه پيشرفت و اثرات آن بر روي فرزندانشان بحث و تبادل نظر گرديد و قرار شد در جلسه مورخه 6/2/82 پاسخ سؤالات خود را از جنابعالي دريافت نمايند.
4- تنظيم دفتر ثبت گزارش در موقعيـّتهاي مختلف از دانش‌آموزان.
5- انجام آزمونهاي خارج از چهارچوبه انعطاف‌ناپذير اممتحان، به صورتي كه دانش‌آموزان هر گروه پاسخ سؤالات را مشورتي به دست آورده و سپس خود، مقايسه بين گروهي انجام مي‌دادند.
6- معرفي كتاب يادگيري هشيار ترجمه عبـّاس مخبر به معلمان و تعيين زمان براي بحث پيرامون مطالب آن.
نتيجه:
بهترين و مفيدترين بازخورد اين نوع ارزشيابي تبديل يادگيري انعطاف ناپذير و يك جانبه به يادگيري لذت بخش بوده و دانش‌آموزان بدون اضطراب در كلاس به فعاليت يادگيري مي‌پردازند چون ترس از شكست يا ترس از امتحان يا غلبه نتيجه بر فرايند بر كلاس درس ديگر حاكم نيست.
پيشنهاد:
در صورت امكان برنامه‌هاي آينده به گونه‌اي طراحي شده كه مطالب نوشتاري و دفتر و دستك معلم به حداقل ممكن رسيده فرصتهايي را براي انديشيدن و تحقق و دريافت اطلاعات جديد فراهم نمايد.
با احترام – مدير دخترانه دبستان معراج اصفهان
ناطقي
27/1/82
مشاهده عمقي
محل مشاهده: مدرسه پسرانه آزاده‌گان
تاريخ مشاهده: 25/1/82
مشاهده‌گر: سعيده ميرزاده واقفي

ابتدا سر كلاس خانم قبادي رفتم و ايشان داشتند به بچه‌ها نمرات ديكته‌شان را مي‌دادند از دانش‌آموزان در مورد حروف و يا نمره سؤال كردم از 24 نفر دانش‌آموز 16 نفر حروف را قبول داشتند و 12 نفر مي‌گفتند كه نمره بهتر است كه البتـّه از اين 12 نفر تعدادي در مورد حروف و نمره اتفاق‌نظر داشتند. ادامه ...

Tuesday, April 22, 2003

مشاهده عمقي
محل مشاهده: مدرسه پسرانة آزاده گان
تاريخ مشاهده: 21/1/82
مشاهده‌گر: سعيده ميرزاده واقفي

به دبستان آزادگان رفتم آقاي فرزانه جلسه‌اي در مورد امتحانات داشت و من به سر كلاس خانم قبادي رفتم آنها ديكته پاتخته‌اي داشتند. كلاسشان پُر جمعيت بود بطوريكه تا پاي تخته صندلي چيده شده بود. پوشة كار بچه‌ها دست خودشان و در خانه بود و دو تا از بچه‌ها پوشه‌هاشان را آورده بودند و خانم قبادي آنها را به من داد. در اين حين خانم قبادي در مورد حقوقشان و قولهايي كه در مورد اجراي طرح و مزيـّت‌هائي كه قول داده شده ولي عمل نشده است صحبت كرد و گفت كه 90 ساعت طلب داريم ولي برايمان نفرستادند از من خواستند كه اين موضوع را بازتاب كنم. ادامه ...
مشاهده عمقي
محل مشاهده: مدرسه دخترانه عدالت

1382/تاريخ مشاهده: 18/1
مشاهده‌گر: سعيده ميرزاده واقفي


هنگاميكه وارد شدم معلمان در حياط مدرسه مشغول واليبال بودند و يچه‌ها در حال تشويق آنها. به دفتر مدرسه رفتم و در آنجا با خانم خيرانديش صحبت نمودم ايشان گفتند كه فرمهاي ارزشيابي را قبل از عيد پُر كردند و در اختيار اولياء قرار دادند از ايشان پرسيدم كه برخورد اولياء چه طور بود؟ ادامه ...
مشاهده عمقي
محل مشاهده: مدرسة دخترانة عدالت
تاريخ مشاهده: 24/12/81
مشاهده‌گر: سعيده ميرزاده واقفي


امروز به دبستان عدالت رفتم. معلمان جلسه داشتند و به همين خاطر كمي معطل شدم تا جلسه ايشان تمام شود. قبل از اتمام جلسه با خانم خيرانديش مدير مدرسه صحبتهايي داشتم و از ايشان خواستم كه مكتوبهايي كه در مورد طرح غني‌سازي داشتند را لطف كنند در اختيار ما قرار دهند ايشان يك بورشور در مورد اين طرح و يك جزوه در اختيارم قرار دادند. بعد از آنكه جلسة معلمان تمام شد با خانم هاشمي و كرمي ديداري داشتم كه آنها مشكلاتي را كه در مورد پر كردن چك ليست‌ها داشتند را مطرح كردند. ادامه ...
با درود به همه همکاران طرح ارزشیابی تو صیفی

با کمال خوشوقی امروز جناب آقای دکتر کاظمی را در دفتر ارزشیابی تحصیلی ملا قات کردم .ایشان به همه همکاران در سراسر کشور سلام می رسانند.و درخواست دارند که طرح به همان صورت که خواسته شده اجرا شود تا امکان ارزشیابی آن فراهم گردد.از امروز منتظر در یافت نظرات ایشان باشید.
مقنی زاده سه شنبه ۲/۲/۱۳۸۲
تهران دفتر دکتر حسنی