Thursday, December 25, 2003

خبرنامه پائيزي وبلاگ ارزشيابي توصيفي


خبرنامه ياييز وبلاگ ارزشيابي توصيفي در همين صفحه با چند خبر داغ ! منتشر گرديد. اين خبرنامه را همين الان بخوانيد.

محمد حسن محقق معين
پنجشنبه جهار دي 1382
بازتاب طرح ارزشيابي توصيفي در خارج از كشور

يكي از كارشناسان در خارج از ايران در زمينه طرح ارزشيابي توصيفي در يك مصاحبه راديويي گفته است :
در الگوهاي مختلف ارزشيابي که داريم، ارزشيابي هايي هستند که رويکردشان فقط نمره هست، يعني کنترل هست از دانش آموز. و خوب همه تحقيقات تربيتي هم نشان داده که هيچوقت نمره ها دقيق نيستند و هم ذهنيت معلم تاثير مي گذارد، و هم مشکلات و شرايط خاصي که دانش آموز در لحظه امتحان دارد. براي همين در خيلي از کشورها، نمره گذاري به شکل سنتي، يعني صفر تا 20 را برداشتند و به جاي آن، يک نوع ارزشيابي عمومي تر و کلي تر مي کنند، مثلا خيلي خوب، متوسط، در حد قبولي يا ناکافي. با اين ترتيب مي توانيم بگوييم که آن بي دقتي هايي که در نمره دادن وجود داشته را مي توانيم از اين طريق کاهش دهيم از يک طرف، و از طرف ديگر آن جايگاه نمره را به تدريج کم بکنيم و در واقع امتحان ارزشيابي و يا سنجش، به صورت يک تستي در بيايد براي روش هاي آموزش که ما از آن استفاده مي کنيم.

ادامه خبر را در اينجا بخوانيد.

معرفي وبلاگ ارزشيابي توصيفي در جشنواره وب

در آذر ماه 1382 با ارائه يك سمينار در جشنواره وب اين وبلاگ را معرفي كردم. متن خبر اين سمينار را كه در غرفه وبلاگ نويس ها ارائه كردم؛ در سايت جشنواره و متن سمينار را در اينجا ببينيد.
معرفي وبلاگ ارزشيابي توصيفي در مصاحبه با ايسنا

در آذر ماه 82 خبرگزاري ايسنا مصاحبه اي با من داشت. متن مصاحبه را در اينجا بخوانيد. ضمنا طرح ارزشيابي توصيفي هم اكنون در همه استانها و در 200 كلاس اول ابتدائي به صورت آزمايشي اجرا مي شود. خبر ايسنا در مورد 5 استان اشاره به اجراي پيش آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي در سال گذشته دارد. گزارش اجمالي اجراي پيش آزمايشي طرح ارزشيابي توصيفي را در اينجا بخوانيد.
وبلاگ پشتيبان وبلاگ ارزشيابي توصيفي

وبلاگ پشتيبان طرح ارزشيابي توصيفي از 17 آبان ماه 1382 در نشاني اينترنتي : http://arzeshyabytosify.persianblog.com راه افتاده است. راه اندازي اين وبلاگ به دليل اشكالاتي كه گه گاه در سيستم نظر خواهي وبلاگ اصلي ارزشيابي توصيفي پيش مي آيد ؛ ايجاد شد. پس هرگاه نتوانستيد از طريق وبلاگ اصلي نظر به دهيد به سراغ وبلاگ پشتيبان وبلاگ ارزشيابي توصيفي برويد.

در اين وبلاگ هم اكنون مي توانيد از گزارشات و نظرات الكترونيكي همكاران طرح از جمله خانم زبيده عوض زاده از دبستان نجميه قشم ، خانم فر ناز كلالي از دبستان نصر مشهد، آقاي سيد رضا موسوي زاهد از اصفهان ،آقاي علي نصرت فلاح از خرم آباد و آقاي بهبود حنيفه نژاد از اردبيل به انضمام پاسخ هاي اينجانب! مطلع گرديد. ضمنا در يكي از پست هاي اين وبلاگ دو وبلاگ خوب براي معلمان ابتدائي معرفي شده است . وبلاگ آموزش ابتدائي. و وبلاگ كتاب هاي درسي زبان و ادبيات فارسي.

گزارش همكاران طرح ارزشيابي توصيفي از دبستان پروين اعتصامي شهرستان كوثر، دبستان شهيد احمد لطف حق اردبيل، و دبستان حجاب سر عين كه توسط اداره سنجش و ارزشيابي تحصيلي آموزش و پرورش اردبيل ارسال شده بود و نيز گزارش دبستان مسلم ابن عقيل تبريز كه توسط آقاي طاهري ارسال گرديد ؛همچنين گزارش دوستانه فعاليت همكاران از دبستان دخترانه بشر دوست قم ، نوشته شده توسط خانم بهروزي در وبلاگ اصلي ارزشيابي توصيفي در طول پاييز 1382 منتشر گرديد. ضمنا كا منتي هم از خانم معصومه واجد دريافت كرديم.

وبلاگ سنجش و ارزشيابي عمومي اردبيل

همكاران طرح ارزشيابي توصيفي در سازمان آموزش و پرورش اردبيل وبلاگي تحت عنوان فوق ساخته اند .ضمن تبريك به آنها ؛ وبلاگ سنجش و ارزشيابي عمومي اردبيل را حتما ببينيد. اميدوارم اين وبلاگ روز به روز فعال تر شود. البته با همت همه همكاران طرح در سطح كشور و ديگر دوستان كه به اين وبلاگ سر مي زنند. نقش اردبيلي ها در اين زمينه تعيين كننده تر است.همايش ارزشيابي تحصيلي

اولين همايش ارزشيابي تحصيلي در آذر ماه 1382 در تهران برگزار گرديد. وبلاگ همايش ارزشيابي تحصيلي را ببينيد.


باز هم ارزشيابي توصيفي در اصفهان

اخيرا گزارشي از عملكرد همكاران طرح ارزشيابي توصيفي در دبستان دخترانه معراج اصفهان از طريق صندوق پستي ام (تهران صندوق پستي 1651- 13145 محمد حسن محقق معين) به دستم رسيد. همچنين به مناسبتي ديگر در وبلاگ ارزشيابي توانمند ساز ، ذكر خيري از مدرسه شهيد قيصري حسن آباد و وبلاگ اداره آموزش و پرورش جرقويه عليا پيش آمد؛ كه هنوز به اميد فعال شدنش گه گاه به آن سر مي زنم.

يك پيشنهاد و يك راهكار از همكار طرح ارزشيابي توصيفي در كهريزك تهران

پيشنهادي در خصوص رفع مشكل كمبود وقت دركلاسهاي مجري طرح ارزشيابي توصيفي به نظرم رسيد ومناسب ديدم كه آن را به عرض برسانم وآن اين كه اگر ساعات ورزش را به عهده كسي غيراز معلم كلاس اول گذا رده شود ، معلم ميتواند ازاين فرصت جهت رسيدگي به امور مربوطه سود جويد.پيشنهاد ديگر آن كه دست معلم دربودجه بندي كلاسش باز باشد واين دغدغه را نداشته باشدكه حتمادرمدت زمان خاصي درسهايي را تدريس نمايد.
حقيقتا اگر بخواهيم نتيجه مثبتي از طرح بگيريم راهي جز اين نيست كه به دنبال آزاد كردن فرصتهايي باشيم تامعلم بتواند به رسيدگي امور مربوط به طرح بپردازد .
ضمنا تا كنون با به كار گيري دو يا سه راه كار به نتايج مثبتي در رابطه با اجراي طرح در كلاسم رسيدام. كه از جمله اين راه كارها بهره جستن از دانش آموزان پايه هاي بالاتر در انجام امور آموزشي كلاسم بوده است.

منيره رضواني نژاد ، كهريزك- دبستان وحدت يك
جهار شنبه 3/10/1382

Monday, December 22, 2003

ارزشيابي توصيفي موضوعي مطرح در هفته پژوهش

در ويژه نامه شماره 14 نشريه پژو هش نامه آموزشي (ماه نامه خبري پژوهشكده تعليم و تربيت و شوراهاي تحقيقات سازمانهاي آموزش و پرورش استانها)كه در آذر ماه سال 1382 به مناسبت هفته پژوهش منتشر شده موضوع ارزشيابي توصيفي به نحو برجسته اي مطرح مي باشد در اين ويژه نامه سه نفر از اساتيد علوم تربيتي آقايان : دكتر عباس بازرگان، دكتر حسن پاشا شريفي و ايرج خوش خلق كه هر سه نفر در ارزشيابي تخصص دارند؛ نقطه نظرات دقيق و عالمانه خود را در مورد اين مقوله جديد در نظام ارزشيابي تحصيلي كشورمان مطرح كرده اند.

وبلاگ ارزشيابي توصيفي ضمن استقبال از طرح چنين ديدگاه هائي به انتشار آنها خواهد پرداخت. اميدواريم اساتيد ، دانشجويان و ساير دست اندر كاران و علاقه مندان به اصلاحات آموزش و پرورش ايران در داخل و خارج از كشور به اين مهم بپردازند.

سايت پژوهشكده تعليم و تربيت را مي توانيد در اينجا مشاهده فرماييد.

Sunday, December 21, 2003

ارزشيابي توصيفي در شهر گنبد هاي فيروزه اي

امروز30آذر 1382 در روزنامه ايران مطلبي در باره زاينده رود تحت عنوان :امانت دار خوبي براي زاينده رود نبوده ايم ديدم وياد همكاران طرح ارزشيابي توصيفي در اصفهان افتادم.به سراغ گوگل رفتم فهميدم كه همايشي تحت عنوان ارزشيابي مستمر در اصفهان برگزار شده ودر سايت آموزش وپرورش اصفهان هم خبرش منتشر شده است.به سراغ وبلاگ اداره سنجش وارزشيابي تحصيلي اصفهان كه در سفر به اصفهان براي همكاران طرح ارزشيابي توصيفي ايجاد شد رفتم ،ديدم خبري نيست.وبلاگ سفرنامه را براي تجديد خاطره سر زدم ساير همكاران طرح ارزشيابي توصيفي به خصوص اصفهاني هايشان بدنيست به جاهائي كه امروز از دفتر كارم در مركز آموزش عالي امام خميني در تهران سر زدم سري بزنند.ضررگه ندارد هچ!منفعت هم دارد. .