Saturday, March 22, 2003

سلام بخش پيشنهاد هاي گزارشي كه قبل از عيد به آقاي احمدي دادم به شرح زير است . لطفا به دقت بخوانيد ونظرات خود را درمورد آن ارسال فرمائيد.
متشكرم.
مقني زاده شنبه دوم فروردين ماه 1382 ساعت 10 صبح
پيشنهادهائي كه ذيلاً ارائه مي گردد اكنون در سطح آموزش و پرورش كشور قابل اجرا وتوجه بوده و ربطي به اجراي كامل طرح پيش آزمايشي مقياس كيفي در مدارس ابتدائي مورد مطالعه ندارد. از مسئولان آموزش و پرورش استدعا دارم به اين پيشنهادها با دقت توجه فرمايند. پيشنهادها عبارتند از:
1. براي انجام اصلاحات در نظام آموزشي نمي توان آن را متوقف كرد. متاسفانه ارزشيابي به عنوان يكي از عناصر اين نظام از جايگاه خود خارج شده و بقيه عناصر را به صورت غير كاركردي تحت تاثير قرارداده است. براي اصلاح نظام آموزشي در جريان اجرا بايد "مداخله موثر كاركردي" كرد. اما چنانچه مداخله صرفاً در يك عنصر مثلاً ارزشيابي خلاصه شود و همزمان به ساير عناصر برنامه درسي نظير هدف ها، محتوي و روش هاي يادگيري توجه نكرد و يا صرفاً از منظر ارزشيابي به اين عناصر توجه كرد؛ اگر چه اين مداخله، موثر خواهد بود اما تاثير آن را نمي توان الزاماً در جهت كاركردي تر شدن نظام آموزشي دانست. لذا پيشنهاد مي شود به برنامه درسي به عنوان يك "كل يك پارچه" توجه كرد و براي اجراي آزمايشي ارزشيابي كيفي در پايه اول ابتدائي از سال آينده تحصيلي همزمان به همه عناصر برنامه درسي توجه نمود. خوشبختانه تغيير كتاب فارسي پايه اول و تدوين كتابهاي بخوانيم و بنويسيم به عنوان يكي از عناصر برنامه درسي شرايط را تا حدودي آماده كرده است. توجه به مابقي محتواي درسي لازم براي اين پايه از جمله علوم، هنر، قرآن و تربيت بدني و كاركردي كردن محتوي با توجه به مقتضيات سني دانش آموزان اين پايه، توجه به روش هاي ياد دهي و يادگيري و عنصر تعيين كننده معلم در برنامه درسي و تنظيم نظام يكپارچه ارزشيابي توصيفي براي برنامه درسي يكپارچه پايه اول ابتدائي از الزامات "مداخله موثر كاركردي" براي اجراي آزمايش ارزشيابي كيفي در سال تحصيلي 83-1382 در پايه اول است. پيشنهاد مي شود با همكاري مراجع زير بط در وزارت آموزش و پرورش همه اين كارها قبل از آغاز سال تحصيلي آتي صورت گيرد. اجراي اين پيشنهاد مستلزم عزم فوري و مسئولانه دست اندركاران نظام آموزشي در همه سطوح صفي و ستادي بويژه در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و در مسئولان تربيت معلم و آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش است. معاونت آموزش عمومي و امور تربيتي مي تواند نقش تسهيلگري و پشتيباني از انجام اين امور مهم را براي بهينه تر شدن دستورات كاري خود در مدارس ايفا نموده و با اجراي درست آزمايشي برنامه درسي تدوين شده براي پايه اول ابتدائي كه شامل ارزشيابي توصيفي هم هست؛ پيشتاز انجام اصلاحات آموزش متكي بر مباني نظري قوي، كار آمد و مانا در آموزش و پرورش كشور باشد.
2. با توجه به لزوم اجراي آزمايشي طرح ارتقاي خود به خود از سال تحصيلي 83-82 پيشنهاد مي شود همزمان مراجع مربوطه در وزارت آموزش و پرورش روي چهار پايه دوم تا پنجم ابتدائي كار كنند و برنامه درسي يكپارجه اي براي آن با اولويت پايه هاي پائين تر تهيه كنند تا امكان اجراي آزمايشي همزمان طرح هاي ارزشيابي كيفي و ارتقاء خود به خود درمقطع ابتدائي بر اساس مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، فراهم گردد.
3. پيشنهاد مي شود مسئولان آموزش وپرورش بويژه در معاونت آموزش عمومي و امور تربيتي براي اجراي آزمايشي طرح هاي اخير الذكر لااقل يك دوره زماني 5 ساله را مدنظر قرار دهند و براي اجراي آزمايشي اين طرح ها به هيچ وجه مدت زمان كمتر از اين را نپذيرند.
4. پيشنهاد مي شود اين گزارش عيناً براي اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش ارسال گردد تا زمينه هاي ذهني لازم براي برقراري ثبات در سياستگذاري آموزشي بويژه در آموزش عمومي فراهم گردد.
5. پيشنهاد مي شود مدارس و معلمان مجري طرح پيش آزمايشي مقياس كيفي در طرح آزمايشي مقياس كيفي و ارتقاء خود به خود هم مشاركت داشته باشد تا تجارب به دست آمده در دوره پيش آزمايشي بطور كامل مورد استفاده قرار گيرد.
6. كارنامه توصيفي كه 36 مقوله را در بردارد در يك صفحه تنظيم شده است. شكل كارنامه جاذب نبوده و قلم و فونت هاي بكار رفته در حروفچيني آن نامناسب است. پيشنهاد مي شود ابعاد 9 گانه و اهداف 36 گانه مورد ارزشيابي در كارنامه توصيفي با حروفچيني مناسب در 3 صفحه تنظيم و بلافاصله براي مدارس مجري طرح ارسال گردد. اگر موافق باشيد اين كار توسط اينجانب در اسرع وقت انجام خواهد شد.
7. پيشنهاد مي شودمبلغ 50 هزار تومان براي 30 نفر از همكاران طرح در 10 مدرسه كشور در همين روزهاي قبل از عيد، حواله گردد. جمع اين مبلغ 5/1 ميليون تومان است كه مبلغ قابل توجهي نيست. اما مطمئن هستم تاثير بسيار قابل توجهي در استمرار بهينه طرح خواهد گذاشت. اگر موافق با اين پيشنهاد هستيد ضمن تامين اعتبار به بنده اعلام كنيد تا شماره حساب آنها را سريعاً از طريق اينترنت و تماس تلفني اخذ و پول را به دست آنها برسانم .
8 طرحي تحت عنوان غني سازي در مدارس ابتدائي در دست اجرا است كه پيشنهاد مي شود دراجراي آزمايشي طرح مقياس كيفي در سال تحصيلي 83-82 هماهنگي هاي لازم با دست اندركاران طرح غني سازي به عمل آيد تا از ظرفيت هاي بالا و خوب اجراي اين طرح براي اجراي آزمايشي طرح مقياس كيفي استفاده شود.


سلام پيامها به تدريج آرشيو مي شود براي ديدن همه پپامها در بالا ي سمت راست صفحه روي ا
آرشيو كليك كنيد
شنبه دوم فروردين 1382
مقني زاده

Thursday, March 20, 2003

!! تقديم به همه شمع هاي مدرسه هاي دنيا

زكوي يار مي آيد نسيم باد نوروزي
از اين باد ار مدد خواهي چراغ دل برافروزي!

چو گل گر خرده اي د اري! خدا را صرف عشرت كن
كه قارون را غلط ها داد سوداي زر اندوزي

زجام گل! دگر بلبل چنان مست مي لعل ا ست
كه زد بر چرخ فيروزه صفير تخت فيروزي

به صحرا رو ! كه از دامن غبار غم بيفشاني
به گلزار آي ! كز بلبل غزل گفتن بياموزي

چو امكان خلود اي دل در اين فيروزه ايوان نيست
مجال عيش فرصت دان ! به فيروزي و بهروزي

طريق كام بخشي چيست؟ ترك كام خود كردن!
كلا ه سروري آن است كز اين ترك بردوزي

سخن در پرده مي گويم!چو گل از غنچه بيرون آي!
كه بيش از پنج روزي نيست حكم مير نوروزي

ندانم نوحه! قمري به طرف جويباران چيست
مگر او نيز همچون من غمي ! دارد شبا نروزي

مي اي دارم چوجان صا في! وصوفي مي كند عيبش!
خدايا!! هيچ عاقل را مبادا بخت بد روزي!

جدا شد يار شيرينت كنون تنها نشين اي شمع
كه حكم آسمان اين است اگر سازي وگر سوزي

به عجب علم !نتوان شد زاسباب طرب محروم
بيا ساقي كه جاهل را هني تر مي رسد روزي!

مي اندر مجلس آصف به نوروز جلالي نوش
كه بخشد جرعه جامت جهان راساز نوروزي

نه حافظ مي كند تنها دعاي خواجه تورانشاه !
زمدح آصفي خواهد جهان عيدي و نوروزي !

عيد بر عاشقان مبارك باد.
تهران پنجشنبه 29 اسفند 1381
ساعت 10 شب
مقني زاده

Wednesday, March 19, 2003يا مقلب القلوب والابصار
يا مدبر الليل والنهار
يا محول الحول والاحوال
حول حالنا الا احسن الحال

سلام
امروز روز تلخ وشيريني بود . صبح اول وقت رفتم مدرسه آزاده گان سر كلاس خانم قبادي كنار بچه ها نشستم ، فارسي داشتند. ديروز صبح هم با خانم قبادي و خانم زندي در مورد «بخوانيم وبنويسيم» صحبت مي كرديم گفتند كه خودشان وبچه ها با كتاب كنار آمده اند ودرمجموع بچه ها پيشرفت مورد انتظارشان را داشته اند. و اما كامپيوتر مدرسه را هر كار كرديم به علت شدت اسقاطي بودن راه نيفتاد !
موضوع را باآقايان دكتر موسوي احمدي وحسني درميان گذاشتم واز آنها تقاضا كردم كه لااقل ده مدرسه تحت پوشش طرح را به كامپيوتر مناسب تجهيز كنند تا از كارمان نتيجه بهتري بگيريم . از دكتر موسوي تقاضا كردم گزارش و پيشنهادات را با عنايت بيشتري بخوانند. همكاران درخصوص يكي دو مطلب پيام فرستادند كه جالب بود .
شيرين ترين حادثه امروز دريافت حق الزحمه بود كه بنده وهمكاران را شب عيدي شارژ كرد فكر شما هم هستم !! ازآقاي احمدي به خاطر خوش قولي اش تشكر كردم.
نيمه شب سه شنبه 27 اسفند 1381 مقني زاده تهران

Tuesday, March 18, 2003

سلام امروز با آقاي دكتر حسني هم در مورد گزارشي كه نوشته بودم ونحوه پيگيري طرح صحبت شد تقريبا توافق داشتيم. دوستان چند مورد پيام داده بوند كه مفيد بود . شما هم درمورد هر مطلب نظري داشتيد با كليك روي commentsبه راحتي مي توانيد آن را ارسال نماييد .
مقني زاده 11 شب سه شنبه 27

Sunday, March 16, 2003

به نام خداارزشيابيِ توانمندساز

محمد حسن مقني زاده
عضو هيأت علمي مركز آموزش عالي امام خميني (ره) وزارت جهاد كشاورزي
مرداد 1380
moqanizadeh@hotmail.com


چكيده:
ارزشيابي، در حال حاضر در ايران با دو محدوديت مواجه است. نخست اينكه صرفاً در قلمرو آموزش مطرح بوده و در ديگر عرصه‌هاي زندگي اجتماعي چندان مطرح نشده است. دو ديگر آنكه بسيار تحت تأثير پژوهش و محدوديت‌هاي الزامي ناشي از آن قرار دارد. در برخي از كشورهاي پيشرفته لااقل از 20 سال گذشته تاكنون، ارزشيابان بطور جدي ارزشيابي را به قلمروهايي بالاتر از دو محدوده فوق سوق داده‌اند. اتخاذ رويكردهاي نوين در ارزشيابي (NEW APPROACHES IN EVALUATION) منجر به نظريه پردازي‌هاي جديد و ارائه الگوهاي روزآمدي براي ارزشيابي از جمله الگوي ارزشيابي توانمندساز (EMPOWERMENT EVALUATION MODEL) شده است. در اين مقاله ضمن بيان خلاصه‌اي از نظريه‌هاي نوين ارزشيابي به معرفي الگوي ارزشيابي توانمندساز پرداخته و به يك كاربرد اين الگو در ساماندهي آموزشهاي فني و حرفه‌اي كشورمان اشاره مي‌نمائيم... ادامه

همكاران عزيز سلام امروز كزارش فعا ليتهاي خوب شما را در60 صفحه به آقاي احمدي دادم ايشان از اينكه بچه ها ي كلاس هاي مشمول طرح پيش آزمايشي ديگر به خاطر نمره گريه نمي كنند خيلي خوشحال بود .
بخش اول گزارش را ميتوانيد در اينجا بخوانيد .
اگر نكته اي به نظرتان مي رسد براي من وهمه اعضاي گروه 30 نفره امان به فرستيد .

مقني زاده 6.30 يكشنبه 25 اسفند 1381