Sunday, November 14, 2004

عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت
صد شکر که این آمد وصد حیف که آن رفت
عید بر عاشقان مبارک باد

مراسم نيايش دانش آموزان در جاکارتا، پايتخت اندونزی به مناسبت عيد سعید فطر