Saturday, May 03, 2003

باسمه تعالي

روز يكشنبه 7/2/82 در شهرستان سرسبز بابل بعد از آشنايي با رياست محترم اداره‌آموزش و پرورش بابل به اتفاق آقاي نادرپور كارشناس مسؤول دوره ابتدايي از مدرسه ابتدايي فرزانه ديدار كرديم . اين ديدار توفيقي بود كه با همكاران بسيار محترم و كوشاي خودم آشنا شوم در ابتدا با آقاي محمدي مدير محترم دبستان گفتگوي مختصري درباره برنامه تغيير مقياس كمي به كيفي داشتيم ايشان اظهار داشتند كه در اين مدرسه در سه پايه اوّل و دوم و سوم ابتدايي به جاي نمره (20ـ0) از مقياس (بسيار عالي ، عالي ـ خوب ـ متوسط)استفاده مي‌شود بعد از اين گفتگو در كلاس خانم پيروزمند حاضر شديم و از نزديك با نحوة ارزشيابي در كاربرد مقياس‌هاي فوق آشنا شديم براي من بسبار جالب و اميد بخش بود و چنين فعاليتهاي ابتكاري . ايشان طي يك نظر سنجي از والدين كلاسش به اين نتيجه رسيده بودند كه تغيير مقياس آثار مثبت رواني و تحصيلي بر دانش آموزان داشته است فعاليتهاي عملي دانش آموزان و شيوه ارزشيابي از املاء بسيار خوب بود طبق اظهار ايشان بچه ‌ها ديگر به دنبال دانستن نمره املاي خودشان نيستند بلكه بيشتر به دنبال شناخت خطاهاي خود در درس املاء‌هستند. بعد از بازديد از كلاس درس در نشستي كوتاه با ديگر مجريان مقياس كيفي كه نامشان را به خاطر ندارم برنامه هاي دفتر ارزشيابي تحصيلي را درخصوص تغيير مقياس به اطلاع آنان رسانديم.
به هر حال بازديد از اين مدرسه براي من بسيار جالب و خاطره انگيز بود. و اين نشان مي‌دهد كه زمينه‌اي مساعدي براي تغيير مقياس در دوره ابتدايي وجود دارد و همكاران ما در جاي جاي اين كشور خلاقانه و مبتكرانه فعاليتهاي ارزشمندي داشته‌اند من از طرف خودم و ديگر همكارانم از آقاي نادرپور ، آقاي محمدي، خانم پيروزمند و تمامي همكاران كه در اين باره فعاليتي داشته‌اند تشكر و قدرداني مي نمايم و براي همه آنها آرزوي موفقيت و بهروزي مي نمايم انشا اله گزارش مبسوط اين فعاليت را بزودي در تهران دريافت نمايم.

محمد حسني

Thursday, May 01, 2003

به زاينده رود خروشان درود
در حاشيه زاينده رود


خوشش باد آن نسيم صبحگاهي
كه درد شب نشينان را دوا كرد

هركس كه لطافت صبح هاي حا شيه زاينده رود را درك كرده باشد !مي داند كه صفاي آن كمتر ازخيره كنندگي شب هاي زاينده رود، بر روي سي وسه پل ويا در زير آن نيست! اما بعيد است كه حس وصفاي صبح گاهي آن را، دوربين هاي سينما گران قدر هم بتوانندبه پرده سي نما ! بكشانند. اگرچه درمورد انتقال حس شبهاي آن موفق بوده باشند.به همين دليل صبح ساعت شش كه سوار هواپيما شدم؛باخود گفتم از ساعت 7 تا 8.5 بر آستان آن بوسه مي زنم و هواي پاكش را به ريه ها فرستاده وبر لب اشعارحافظ شيراز را كه به ركن آباد آن نازيده ! مي فرمايد:

بده ساقي مي باقي كه در جنت نخواهي يافت
كنار آب ركن آباد و گل گشت مصلا را

در كنار زاينده رود خروشان وگل گشت آن ودر شهر گنبد هاي فيروزه اي كه نه تنها نصف جهان است ؛ بلكه همه ايران را در خود ذخيره دارد؛ ! زمزمه مي كنم كه هم او سروده است:

به سر جام جم آنگه نظر تواني كرد
كه خاك ميكده كحل بصر تواني كرد
مباش بي مي و مطرب كه رير طاق سپهر
بدين ترانه غم از دل بدر تواني كرد

گل مراد تو آنكه نقاب بگشايد
كه خدمتش چو نسيم سحر تواني كرد

گدائي در ميخانه طرفه اكسيري است
گر اين عمل بكني خاك زر تواني كرد
به عزم مرحله عشق پيش نه قدمي
كه سودها كني ار اين سفر تواني كرد

تو كز سراي طبيعت نمي روي بيرون
كجا به كوي طريقت گذر تواني كرد

جمال يار ندارد نقاب و پرده ولي
غبار ره بنشان تا نظر تواني كرد
بيا كه چاره ذوق حضور و نظم امور
به فيض بخشي اهل نظر تواني كرد

ولي تو تا لب معشوق وجام مي خواهي
طمع مدار كه كار دگر تواني كرد

دلا ز نور هدايت گر آگهي يابي
چو شمع ! خنده زنان ترك سر تواني كرد

گر اين نصيحت شاهانه بشنوي حافظ
به شاهراه حقيقت گذر تواني كرد

كمي ديرتر از آنچه در نظر داشتم ! يعني از ساعت 8 تا ساعت 9 صبح به همراه سيد جليل القدري به پياده روي درحاشيه زاينده رود از پل خواجو تا سي وسه پل پرداختيم.البته ما راه مي رفتيم اما ايستاده نيز مي توان گذر عمر را در گذرآب ديد ! به سيد گفتم ديروز جمعه پنج اردي بهشت،مهمان عزيزي داشتم كه با خانمش كه دبير است وتنها فرزندش كه امين ؛وكلاس سوم دبستان، درخانه ما مهمان بودند.مسعود، مثل خودم چهل وچند ساله است و ديروز به او گفته ام مسعود جان ! بالاخره درجه دكتري ات را گرفتي وعضو رسمي هيات علمي دانشگاه تهران در دانشكده علوم اجتماعي شدي ! فكر ميكنم به هدفت رسيدي حالا مي خواهي چه كني ! با ژست فكورانه ذاتي وهميشگي مردان كويري،به من نگاه كرد وگفت:حسن جان !من تا كنون از همه ذخاير مادي وفكري كه داشتم بهره برداري كرده واينك كفگيرم به ته ديگ خورده وچند ماهي است گوشه عزلت اختيار كرده ام ودر فكر قوطه ور كه در دهه پنجم عمرم كه گل آن است چه كنم؟!
به سيد گفتم :بايد كاري كردچرا كه فردوسي فرموده است:

جهان يادگار است وما رفتني
نماند به گيتي به جز گفتني

و مي داني كه شعار گروه ارزشيابي ما كه در صدر وبلاگ ودر ابتداي برخي از پيامها به كار مي بريم ؛همين سروده بزرگمرد كويري امان است.وخيلي حرف هاي كويري ديگر هم زديم. ساعت 9 بود كه به سي وسه پل رسيديم.به ابتداي خيابان چهار باغ بالا وجائي كه راننده خوش اخلاق اداره آقاي كاظم زاده منتظر ما بود رسيديم.وبه سمت انتهاي چهار باغ بالا كه مدرسه دخترانه معراج درآن قرار دارد حركت كرديم.و…

مي دانيد دوستان ! اصفهان تقريبا در حاشيه كوير قرار دارد وجرقويه عليا ومدرسه شهيد رضا قيصري شهر حسن آباد! كه مدرسه برخوردارتري از مدرسه آزاده گان تهران! است ؛ دركوير وزاهدان كه پس فردا شنبه 13 اردي بهشت به سويش پر مي كشم ؛ نيزدر قلب كوير است ! بنا براين كوير ديديم وبه سوي كوير مي رويم؛پس به من حق بدهيد كه به جاي سفرنامه اصفهان،كويريات بنويسم !تا شايد به او كه فردا روز او و انشاءالله روز ماست؛ و50 روز ديگر سالروز فقدانش ! اقتدا كرده باشيم.

به اميد فرداهاي سبز تر براي جمهوري اسلامي ايران وهمه فرزندانش،به خصوص معلمان عزيز آن!

روزتان مبارك

محمد حسن مقني زاده ، كن ، 11 اردي بهشت 1382
در چهار باغ بالا
در هشت بهشت
دركوير نمك
به نام خداوند لوح و قلم
حقيقت نگاروجود از عدم


از:غلامحسين نوربهمني مجري طرح ارزشيابي كيفي در شهرستان زنجان دبستان شاهد
به:جناب آقاي محمد حسن مقني زاده

موضوع:گزارش و نقد طرح ارزشيابي كيفي

ضمن عرض سلام و ادب حضور آقاي مقني زاده و ساير دست اندركاران طرح ارزشيابي كيفي در ارتباط با كليت طرح بايد به اطلاع برسانم از آنجايي كه يكي از هدفهاي عمده و مهم آموزش عمومي كشور جامعه پذيري يا اجتماعي شدن افراد در آموزش و پرورش ميباشد ارزشيابي كمي نمي توانست براي نيل به هدف فوق آنطور كه بايد موفق جلوه كند و در آموزش تنها به حافظه پروري صرف وغيره كه خودتان بيشتر از بنده به اين امر واقف هستيد تاكيد مينمود و از طرفي در فرهنگ معلمان كشور ما مرسوم است هر آنچه را كه در آينده مورد ارزيابي قرار مي دهند در آموزش كلاسي نيز به همان اهداف توجه مي كنند و مورد تاكيد قرار مي دهند كه اين امر منجر به تربيت افرادي مي شود كه در نهايت بعد از فارغ التحصيل شدن از مدارس تبديل به افرادي وابسته به بار مي آمدند كه هم سربار جامعه و هم سربار خانواده هامي شدند و…
حالا كه اين نگرش ( تغيير ارزشيابي كمي به كيفي ) در جامعه ي آموزشي كشور مادر حال شكل گرفتن مي باشد و به ياري خدا مي خاهند اين مهم را در جامعه ي ما نهادينه كنند بايد مورد همايت و تشويق قرار گيرند .و لذا بنده يكي از مجريان اين طرح در طول اجرا و برخورد با دانش آموزان و اولياء آنان و تجارب سه ماهه نظر شخصي خودم را درارتباط با محاسن و محدوديتهايي كه در طرح موجود است ذيلا به آنها اشاره مي كنم :
محاسن:
1ـ مورد توجه و ارزيابي قرار دادن افراد به صورت كامل و همه جانبه ( اخلاقي ـ اجتماعي ـ عاطفي ـ جسماني ـ تحصيلي و… ) ادامه…

Wednesday, April 30, 2003

بسمه تعالي

جناب آقاي مقنّي‌زاده
با اهداء سلام و خسته نباشيد

احتراماً به اطلاع مي‌رساند كه در راستاي طرح حذف نمره و تبديل مقياس كمّي به كيفي در روز يكشنبه 25/12/81 جلسه‌اي به حضور جناب آقاي نحفي معاون محترم سازمان آموزش و پرورش و آقاي كيخا كارشناس امتحانات سازمان و چهار مدرسه مجري طرح در دو ناحية يك و دو شهرستان زاهدان در ساعت 9 صبح در دفتر دبستان جمهوري اسلامي تشكيل جلسه داده و در اين جلسه ضمن تأكيد بر اجراي دقيق و اهميّت مسئله از طرف جناب آقاي نحفي كليـّة مديران گزارش از نحوة اجراي طرح ارائه و بدنبال آن معلمان عزيز مجري به مشكلات و نكات مثبت طرح پرداختند كه مختصري از صحبتهاي همكاران به استحضار مي‌رسد.
همكاران در دبستان جمهوري اسلامي در روزهاي اوليّة اجراي طرح جلسه‌اي با والدين دانش‌آموزان در مدرسه گذاشته و آنان را از اهداف طرح آشنا كرده و خواهان صبر و بردباري از طرف آنان شدندو طرح در اين آموزشگاه بطور كامل اجرا و همكاران رضايت كامل خويش را در اين خصوص ابراز داشتند و معتقد بودند كه اضطراب و استرس از دانش‌آموزان گرفته شده و مشكلات روحي دانش‌آموزان كم شده است. همكاران در دبستان امام خميني نيز صحبتهائي در اين خصوص داشته و آنان نيز با استفاده از حروف مورد نظر به ارزشيابي دانش‌آموزان پرداخته‌اند و همكاران در دبستان شهيد صدوقي بجاي بكار بردن حروف در ارزشيابي از شكل گُل استفاده كرده و با ناقص و كامل كشيدن گُل دانش‌آموزان را متوجّه وضعيتشان در خصوص اشتباهات و يا عدم اشتباه آنان مي‌كنند، در دبستان شاهد نيز همكاران اظهار رضايت كرده و سئوالي در اين خصوص داشتند كه حروف در نظر گرفته شده نشانة چه ميزان نمره است كه همكاران در پاسخ بيان كردند كه حروف با توجه به سطح كلاس و پيشرفت خود دانش‌آموز تعيين شود نه اينكه هر كجا حرف «ك» ديده شد يعني نمره بين 17 تا 20 است چون اگر چنين باشد مجدداً ما آموزش را به صورت كمي ارزيابي كرده و فقط شكل آن را تغيير داده‌ايم.
در پايان براي جنابعالي و همكاران محترمتان آرزوي موفقيـّت و بهروزي داريم و اميدواريم بزودي شما را در جمع خويش ديده و از نزديك به بررسي طرح بپردازيم.
باتشكر
سلجوقي مدير دبستان دخترانه جمهوري اسلامي زاهد انبه نام خدا

سئوالات و نظرات مجريان طرح ارزشيابي توصيفي
در دبستان پسرانه شاهد زاهدان

1- استفاده از وسايل اندازه‌گيري با توجه به اينكه درسي در كتاب رياضي مخصوص استفاده از وسايل اندازه‌گيري نيست آيا بايد استفاده،آموزش داده شود يا خير در صورت آموزش تا چه حد؟ بعنوان مثال ترازو – متر – خط كش – تا چه حد بايد آموزش داده شود؟
2- تركيب رنگها: آيا بايد ابتكاري باشد يا آموزش داده شود.
3- در ملاك (به دروس مختلف علاقه دارد) نشانه به درس خواندن و نوشتن علاقه دارد. بعنوان يك نشانه آمده در صورتيكه ممكن است دانش‌آموزي به درس خواندن علاقه‌مند ولي در انجام تكاليف نوشتني سهل‌انگار و كم علاقه باشد يا بالعكس.
4- در چك ليستها بعضي ملاكها گزينه زوج دارند كه گاهي اتفاق مي‌افتد نيمي از گزينه‌ها را (ك) و نيم ديگر (ت) مي‌گيرد براي بدست آوردن فراواني چه بايد كرد.
5- در وضعيت‌ها آمده به درس قرآن علاقه دارد. در صورتيكه چك‌ليستي جداگانه براي درس قرآن ندارد فقط در چك‌ليست عاطفي در مورد قرآن سؤال شده است.
6- در بعضي ملاكها با توجه به تعداد گزينه‌ها اگر دانش‌آموزي از يك يا دو گزينه ضعف داشته باشد ولي با توجه به فراواني موارد بعدي در مجموع آن ضعف در كارنامه مشخص نمي‌شود بعنوان مثال: به وظايف و قوانين مدرسه عمل مي‌كند اگر دانش‌آموزي در يكي از گزينه‌ها مثل به موقع تكليف خود را انجام مي‌دهد.
اگر «ت» بگيرد ولي در بقيه موارد هم «ك» بگيرد فراواني «ك» خواهد بود.
7- با توجه به نكات ريزي كه در نحوه اجراي اين طرح وجود دارد با يك روز جلسه و توضيح دادن مسايل و موارد اين طرح همكاران خوب توجيه نشدند و در جزوه راهنما نمونه‌اي آورده نشده است.
8- مشخص نبودن سقف (ك – ت – ن – ب) اينكه چه دانش‌آموزي را (ك) داد و چه دانش‌آموزي را بايد (ت – ن – ب) داده شود مثلاً دانش‌آموز ضعيفي نسبت به خودش پيشرفت مي‌كند و ما مرحله به مرحله به او (ب) و (ت) و (ك) مي‌دهيم و دانش‌آموزيكه عالي است را هم حرف (ك) به او مي‌دهيم. به جز معلم خود كلاس كس ديگري نمي‌تواند تشخيص دهد كه كدام دانش‌آموز عالي و كدام دانش‌آموز ضعيف است چون دانش‌آموزي كه نسبت به خودش پبيشرفت كرده حرف (ك) گرفته و دانش‌آموزي عالي هم حرف (ك) گرفته است.

10- در رابطه با حضور و غياب دانش‌آموز اشاره‌اي نشده است كه آيا بايد در دفتر ثبت گزارش ثبت شود يا در دفتر شاخص و آيا بايد نتيجه ارزشيابي دانش‌آموزان در دفتر ثبت گزارش ثبت شود يا خير.
11- وقت‌گير بودن ثبت عملكرد دانش‌آموزان در چك ليست‌ها و كارنامه‌ها.
12- اهداف چك ليست‌ها كلّي و تمام اهداف دروس به تفكيك در هر نوبت ارزشيابي در چك ليست‌‌ها منظور نشده است.

معلمين پايه اول: عبدالغفور وحيد نيا ـ حسين عبداللهي


حسين شهركي

مدير دبستان پسرانه شاهد ناحيه 2 آموزش و پروررش زاهدان

Monday, April 28, 2003

باسمه تعالي

اهم فعاليتهاي انجام شده در خصوص طرح مقياس كمي به كيفي ( توصيفي ) پايه اول ابتدايي

دبستان شهيد قيصري

1ـ تهيه دفترچه ثبت گزارش: در اين زمينه دفترچه اي تهيه گرديد كه اسامي فراگيران به ترتيب حروف الفبا درآن نوشته شد و هر برگه اي از اين دفترچه به يكي از دانش آموزان اختصاص يافته و نحوه ي فعاليت فراگيران در كارهاي گروهي و ساير فعاليتهايي كه توسط معلم از دانش آموزان مشاهده شده با قيد تاريخ در دفترچــه ثبت شده است . در ضمن دانش آموزاني هم كه توانايي انجام بعضي فعاليتها را نداشته اند مثلاً بخش و صدا كشي و يا تشخيص صداها ، با اولياء آنها صحبت شد و توصيه شده است كه در اين مورد بيشتر كار ورسيدگي شود.
2ـ تهيه پوشه كار: براي هريك از دانش آموزان پوشه اي تهيه شده و فعاليتهاي خارج از كلاس فراگيران در زمينه هاي مختلف كه شامل درس فارسي ( مشخص كردن كلمات يك بخشي ودو بخشي و سه بخشي ، مجزا نمودن صداهاي هر كلمه و نوشتني تعداد صداهاي كلمات جمله سازي با كلمات جديد) درس هنر و علوم( كشيدن نقاشي در مورد فعاليتهاي مربوط به درس علوم و هم چنين كارهاي تحقيقاتي علوم متناسب با هر فصل كتاب ) كه اين فعاليتها و تحقيقات به كلاس ارائه مي شده و بهترين و برجسته ترين آنها با قيد تاريخ در پوشه كار قرار مي گرفته اند.
3ـ تكميل كردن چك ليست ها: در اين مورد مهارتها و نگرشهاي فراگيران مورد ارزيابي قرار گرفته است و ارزشيابي آنان بصورت چهار مقياس تعيين شده ( كاملاً تحقق يافته، تا حد زيادي تحقيق يافته، نسبتاً تحقق يافته و بيشتر تلاش شود) مي بــاشد كه در هر جلسه 4 يا 5 دانش آموز مورد ارزيابي قرار گرفته و هم چنين با قيد تاريخ در بالاي هر چك ليست تكميل مي شده است .
پس از تكميل چك ليستها ميانگيني هر هدف و رفتار ها در كارنامه توصيفي ثبت شده است.

آموزشگاه شهيد قيصري حسن آباد جرقويه عليا
استان اصفهان