Friday, September 19, 2003

گزارش همایش ارشیابی توصیفی


اولین همایش مجریان طرح آزمایشی ارزشیابی توصیفی از 22 لغایت 24 شهریور ماه 1382 در اردوگاه شهید باهنر توسط دفتر ارزشیابی تحصیلی وتربیتی وزارت آموزش و پرورش برگزار گردید.طرح آزمایشی ارزشیابی توصیفی در سال تحصیلی 83-1382 در 200 کلاس اول ابتدائی برای حدود 6000 نفر از حدود 1000000 نفر دانش آموزان سال اولی جدید الورود به مدرسه در سطح کشور اجرا خواهد شد.

برای این همایش 5 هدف زیر در نظر گرفته شده بود:

1- آشنائی با کلیات طرح وضرورت و اهمیت آن
2- بررسی فشرده ادبیات والگو های نظری و پژوهشي طرح
3- آشنائی با ابزارها ی طرح ونحوه به کار گیری آنها نظیر : پوشه کار، چک لیست و برگ ثبت مشاهده
4- ایجاد نگرش ها ومهارت های لازم برای اجرای طرح
5- بررسی وهمفکری در مورد چگونگی اجرای مطلوب طرح وبهبود ابزارهای آن


400 نفر مجری طرح ارزشیابی توصیفی اعم از معلم، مدیر ،وکارشناس سازمان های آموزش و پرورش 28 گانه از سراسر کشوردر 5 گروه آموزشی به شرح زیردر جلسات سخنرانی عمومی وگروهی همایش شرکت نمودند:

1- گروه بنفشه : اصفهان ، یزد ، خوزستان ، خراسان ، مرکزی وهرمزگان
2- گروه ارکیده : ایلام ، بوشهر ، کهکیلویه وبویر احمد ، چهار محال وبختیاری ، سیستان وبلوچستان و فارس
3- گروه یاس :شهرستانهای تهران ،تهران ، قم ، مرکزی و قزوین
4- گروه رز :زنجان ،مازندران ،گیلان ،سمنان ،گلستان و لرستان
5- گروه لاله :آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی، اردبیل ، ،کردستان ،کرمانشاه و کرمان


همایش به صورت جلسات سخنرانی همراه با سئوال وجواب با استفاده از وسائل کمک آمو زشی شامل :اورهد ، رایانه ،ویدو پروژکشن ، پرده نمایش همرا ه با ارائه جزوات وکتابهای مربوط به طرح ارزشیابی توصیفی در 10 جلیسه برگزار گردید. فوق برنامه هائی نظیر زیارت اماکن مذهبی وآموزش های هنری نیز برای علاقه مندان اجرا گردید.

شش کمیته :آموزشی ، استانها ، پشتیبانی ، هماهنگی ، ارزشیابی و روابط عمومی توسط همکاران معاونت آموزش عمومی و امور تربیتی به خصوص دفاتر ارزشیابی وآموزش ابتدائی تشکیل شده واداره همایش را به عهده داشت..

در این همایش علاوه بر وزیر آموزش و پرورش ، معاون آموزش عمومی وامور تربیتی و مدیر کل دفتر ارزشیابی تحصیلی و تربیتی ؛ خانم رستگار و آقایان: شریفان ، شکوهی ، محقق معین ، فتح آبادی ، خوش خلق ، پا شا شریفی ، ذاکریان ، حسنی و کاظمی به ایراد سخنرانی در باره : ارزشیابی مستمر ، پو شه کار ، وبلا گ ارزشیابی توصیفی ، فنون مشاهده ، ارزشیابی عملکرد و کلیات طرح تبد یل مقیاس کمی به کیفی و نحوه اجرای طرح ارزشیابی توصیفی پرداختند.


در جلسات همایش همکاران به اظهار نظر در باره موضوعات مطروحه وایراد ها ئی که به نظرشان می رسید پرداختند که توسط سخنرانان همایش در حد امکان و در چارچوب برنامه جواب داده شد.فرم ارزشیابی همایش نیزبا 14 سئوال بسته و 5 سئوال باز در اختیار شرکت کنندگان گذاشته شده بود که امیدوارم نتایج آن جهت انتشار در وبلاگ در اختیار اینجانب گذاشته شود.

موضوع سخنرانی من آشنائی با وبلاگ ارزشیابی توصیفی بود که درپیام زیر (قبلی)با جزئیات آن آشنا شده اید. آنچه در اینجا قابل ذکر است اینکه در هر پنج گروهی که من برای آنها سخنرانی کردم به غیر از مجریان طرح پیش آزمایشی ارزشیابی توصیفی فقط یکی دو نفر از حدود 80 نفری که حاضر بودند کلمه وبلاگ را قبلا شنیده بودند.!! در 1.5 ساعت سخنرانی فقط امکان معرفی وبلاگ وآشنا شدن با آن وجود داشت که خوشبختانه بنظر می رسد برای اکثریت شرکت کننددگان در همایش این امر تحقق یافت . اما برای کار کردن با وبلاگ ارزشیابی توصیفی هما نگونه که به اطلاع شرکت
کنندگان و مسئولین دفتر ارزشیابی تحصیلی وتربیتی رساندم حداقل نیاز به داشتن اطلاعات ومهارت هائی در سه زمینه زیر می باشد:


1- مفاهیم پایه فناوری اطلاعات ورایانه
2- به کار گیری رایانه ومدیریت فایل ها از طریق سیستم عامل windows
3- اینترنت

به نظر من در صورت وجود مربی مناسب وتجهیزات آموزشی کافی وتشکیل کلاس های استاندارد، امکان اخذ حداقل سواد رایانه ای لازم برای کار با وبلاگ ارزشیابی توصیفی در 10 ساعت آموزش عملی ونظری برای مجریان طرح وجود دارد.

مدیر کل دفتر ارشیابی تحصیلی وتربیتی در سخنان خود در جلسات عمومی همایش به برقراری ارتباط مجریان طرح از طریق وبلاگ ارزشیابی توصیفی در طول اجرای آزمایشی تاکید نموده اند و قرار است که با اینجا نب نیز در این خصوص مذاکره نمایند.من نیز به سهم خویش امیدوارم که بتوانم به نحو شایسته ای در خدمت همکاران مجری طرح آزمایشی باشم.تا تقدیر چه باشد.

آخرین نکته قابل ذکر در این گزارش آن است که در ضمن برگزاری همایش با آقای دکتر خوش خلق از پژوهشکده تعلیم تربیت دیداری داشتم .براساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش ، پژوهشکده تعلیم تربیت می باید ارزشیابی اجرای طرح آزمایشی ارزشیابی توصیفی را انجام دهد.دکتر خوش خلق نیز مشغول تدارک انجام این کار است.به ایشان گفتم که ارزشیابی اجرای پیش آزمایشی طرح به عهده من بوده است و تا کنون دو گزارش پژوهشي در این خصوص نوشته ام که در اختیار دفتر ارزشیابی تحصیلی وتربیتی است وچنانچه این گزارش ها را مطالعه کنند با جزئیات بیشتری در مورد طرح ارزشیابی توصیفی آشنا می شوند.همچنین پیشنهاد کردم که برای ارزشیابی در مرحله آزمایشی نیز از مدل ارزشیابی توانمند ساز(empowerment evaluation model) دکتر فیترمن که در اجرای پیش آزمایشی طرح به کار رفته استفاده نمایند.


محمد حسن محقق معین
جمعه بیست نهم شهریور ماه 1382