Monday, October 18, 2004

اثبات یا بهبود هر دو یا یکی؟ کدامیک؟

ارزشیابی برای اثبات( Prove )هم نهایتا با هدف غایی بهبود Improve اجرا می گردد، اما بهبودی که برای "مورد ارزشیابی " Evaluate در آن واحد اثر ندارد.مانند لباس نو بعد از عید که اصفهانی ها می گویند برای گل مونار(منار) خوب است!! آیا بهتر نیست ارزشیابی از ابتدا با هدف بارز بهبود "مورد ارزشیابی" انجام گردد.این محدودیت کمر شکن در ارزشیابی، ناشی از سوء برداشت از روش علمی و تحقیق در نزد علمای علوم تربیتی Educational Science از ابتدای عمر ارزشیابی به وجود آمده و هنوز نیز دنیای علمی و اجرایی گرفتار این معضل است!! به نظر من مبنای اصلی تئوریک ارزشیابی توصیفی در ارزشیابی تحصیلی همین چند کلمه است وبس!! ارزشیابی توصیفی وکیفی نوعی ارزشیابی تکوینی است و به منظور بهبود(Improve ) است.در حالیکه ارزشیابی تحصیلی کمی و سنتی نوعی ارزشیابی پایانی است و بیشتر به منظور اثبات ( Prove) صورت می گیرد و دمار از تعلیم و تربیت درآورده است. منتظر کتاب ارزشیابی توانمند ساز من باشید که این ماجرا را به وسع و علافه خود شکافته ام. نظرات ارزشمندتان را هم ذیلا ارسال فرمایید تا همین الان در بهبود کار من موثر واقع شود. وگرنه بعد از چاپ کتاب... اما نه به درد چاپ بعدی می خورد!!! یکی را توی ده راه نمی دادند سراغ حانه کدخدا را می گرفت حکایت من است!! آخر ای خوش خيال بگذار ببینی چاپ اول کتابت بیرون می آید بعد این ادعا ها را بکن!!!. حلول ماه مبارک رمضان را هم در سومین روزش تبریک گفته و التماس دعا دارم.